EVENIMENTE

Vizita pastorală a Preasfințitului Claudiu cu ocazia Hramului Parohiei ”Sf. Gheorghe”Sângeorz-Băi, 23 aprilie 2024

Sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe -purtătorul de biruință- a fost celebrată în mod solemn în parohia orașului Sângeorz-Băi. Comunitatea de aici și-a sărbătorit ocrotitorul îmbrăcată în haine tradiționale de sărbătoare, prezent fiind în mijlocul ei Preasfințitul Părinte Claudiu împreună cu un număr mare de preoți din diferite protopopiate, surori ale Congregației Maicii Domnului, seminariști, distinse oficialități locale și de stat și numeroși credincioși veniți din parohiile învecinate. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de către corul parohiei. Preasfințitul Părinte Claudiu a subliniat în cuvântul său de învățătură legătura profundă care se creează între hramul bisericii și viața spirituală a credincioșilor care aparțin acelei biserici. Precum Marele Mucenic Gheorghe este numit de către Biserică „purtător de biruință” datorită statorniciei sale în credința creștină în perioada de mare prigoană din vremea lui Dioclețian, la fel și noi trebuie să devenim prin viața noastră mărturisitori ai biruinței lui Hristos asupra morții și a răului. Cuvintele lui Isus din Evanghelia sărbătorii încadrează cel mai bine lupta pe care o avem de dus și din care trebuie să ieșim biruitori: Aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul! (In. XV, 17). Acesta este semnul de identitate al creștinului, iubirea pe care o dăruiește celui de lângă el. Așadar războiul pe care îl avem de purtat nu este împotriva acestei lumi ci este unul spiritual, împotriva celui rău și a forțelor sale; împotriva patimilor, greutăților și slăbiciunilor noastre care ne împiedică să strălucim cu lumina lui Hristos. În acest război îi avem ca aliați pe înaintașii noștri care au fost dispuși să-și mărturisească credința indiferent de consecințe. Astfel Biserica de la începuturile ei și până în ziua de azi, prin oameni precum Sfântul Gheorghe sau alți sfinți iar în istoria recentă prin episcopii noștri martiri, a pornit o luptă a iubirii, o luptă în care acești oameni au rezistat tuturor suferințelor și capcanelor întinse de stăpânitorul întunericului și nu au răspuns răului cu rău ci au oprit răul în inimile lor, lăsând să iasă la suprafață iubirea și iertarea sădite de Hristos în inimile lor. Cu toții facem parte din familia lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu iar o ispită prin care cel rău încearcă să ne îndepărteze de la acest adevăr esențial pentru mântuirea noastră este că sădește în sufletele noastre dorința de a ne lupta între noi, de a-l vedea pe cel de lângă noi ca pe un dușman care trebuie învins, depășit, lăsat deoparte. Acesta însă este anturajul și viziunea pe care o propagă cel rău iar cuvintele lui Hristos dacă lumea vă urăște, să știți că pe Mine m-a urât înainte de voi (In. XV, 18) vorbesc tocmai de această lume stăpânită de cel rău și care se află în antagonie cu lumea creată de Dumnezeu. Pentru creația sa Dumnezeu din iubire s-a coborât din Cer, s-a întrupat, a pătimit, a murit și a înviat pentru a ne ierta toată datoria iar noi suntem chemați să mărturisim această dragoste a lui Dumnezeu în lumea în care trăim. Urmând exemplul lui Hristos, e necesar ca zilnic să aplicăm aceleași reguli și în interacțiunile cu semenii noștri deoarece cu toții suntem doar niște păcătoși iertați iar dacă dorim să fim recunoscuți de Hristos atunci cand trecem poarta acestei lumi, e necesar ca iubirea să stăpânească sufletele noastre. Astfel în noi nu mai rămâne spațiu pentru război, ură, dezbinare, judecată și condamnare ci doar spațiu care este umplut de iubirea lui Dumnezeu dăruită nouă și pe care am înmulțit-o. 

În aceste vremuri tulburi și marcate de diferite războaie și dezbinări e mai nevoie ca oricând ca noi să fim semințe de iubire și de iertare iar momentul cel mai potrivit pentru a lăsa ca biruința lui Dumnezeu să pătrundă sufletele noastre este prezentul, acum și astăzi. În acest fel putem cinsti mai bine și cu adevărat pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință; lăsând iubirea și îndurarea lui Dumnezeu să pătrundă în sufletele noastre, și prin noi în lumea în care trăim. Astfel dovedim prin faptele noastre că suntem ai lui Dumnezeu și că toată nădejdea ne este pusă în El, cel care a înfrânt moartea și a transformat-o, din iubire pentru noi, din finalul vieții într-o poartă de trecere către adevărata viață și fericire veșnică. La finalul Sfintei Liturghii părintele paroh Nicolae Jarda a mulțumit Preasfinției Sale Claudiu pentru prezența sa în mijlocul comunității cu prilejul hramului și pentru cuvântul de întărire în credință; un cuvânt de mulțumire a adresat și preoților concelebranți, surorilor, corului parohiei, seminariștilor, curatorilor, tuturor celor implicați în pregătirea hramului precum și tuturor credincioșilor prezenți la sărbătoarea acestei comunități.

a consemnat diacon Ovidiu Iusco

 

ALBUM FOTO EVENIMENT

PREDICA PREASFINȚITULUI CLAUDIU – VIDEO

OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA BISTRIȚA (18-25 IANUARIE 2024)

FOTO EVENIMENT

Anual, în perioada 18-25 ianuarie, întreaga Biserică Catolică, în comuniune cu alte Biserici creștine, celebrează „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”. În orașul Bistrița, un centru multicultural și multiconfesional s-a format o tradiție de 15 ani prin care Bisericile istorice organizează pe rând momente de rugăciune ecumenică, la care  sunt prezenți protopopii, preoții, pastorii și credincioșii acestor Biserici.

In după-amiaza zilei de 22 ianuarie, gazda serii de rugăciune a fost biserica greco-catolică ,,Buna-Vestire”. Organizatorul acestui eveniment a fost protopopiatul greco-catolic de Bistrița. Au fost prezenți: pr. Alexandru Vidican, protopop ortodox de Bistrița, pr. Péter Géréd, protopop romano-catolic de Bistrița, pastorul Johann Dieter Kraus de la parohia evanghelică de Bistrița, pastorul Péter András de la parohia Reformată, pastor Zoltán Tóth de la biserica Evanghelică Luterană, pr. Bogdan Oprea de la parohia ortodoxă ”Sf. Apostoli Petru, Pavel și Andrei”. De asemenea,  au fost prezenți preoții greco-catolici: pr. Ioan Frișan, paroh al Parohiei Buna-Vestire, pr. Narcis Pop, pr. Teodor Costin, pr. Ilie Arieșan, profesor de religie, pr. Iosif Chiciudean, pr. Bodea Horațiu, pr. Cătălin Fontu și pr. Cosmin Moldovan. Au mai  participat Prefectul Județului Bistrița-Năsăud, Teofil Iulian Cioarbă, subprefecții Ioan Zăgrean și Atilla Decsei, D-na Camelia Tabără, Vicepreședinte al Consiliului județean, iar din partea Municipiului Bistrița, Dl. Primar Ioan Turc și alte oficialități. Seara de rugăciune a început cu o procesiune a protopopilor, preoților și pastorilor în fața bisericii, s-a trecut prin fața statuii Fericitului Card. Iuliu Hossu și apoi s-a intrat în biserică pe acordurile Corului parohiei, „Sanctus Spiritus”, dirijat de D-na prof. Florica Sfechiș, care a completat muzical programul serii.

Pr. protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt de salut, amintind despre „semnul iubirii de Dumnezeu și aproapele”. Părintele a vorbit pe baza „Pildei Samariteanului milostiv”, cu referire la gestul samarineanului care  a turnat undelemn și vin pe rănile celui căzut între tâlhari. Acesta a explicat simbolistica untdelemnului și a vinului, elemente prezente în pildă. Cu untdelemn erau unși arhiereii, profeții și regii. Untdelemnul apare în multe pasaje ale Vechiului Testament ca simbol al binecuvântării lui Dumnezeu, al păcii, al tăriei, al puterii și al biruinței. Vinul este și el un element natural cu rol bine definit în cult, fiind folosit în primul rând, alături de pâine, la Sfânta Liturghie, la consacrare devine Sfântul Sânge al Domnului, cu care se împărtășesc membrii Bisericii. În Vechiul Testament, vinul era considerat aliment cu efect de vindecare și întărire pentru organismul omului, la fel ca untdelemnul. Lumea de azi este plină de răni sufletești și are nevoie de vindecare. Omenirea căzută în păcat este simbolizată prin acel om care este căzut între tâlhari. Isus, samarineanul milostiv, vine să vindece omul prin ungere cu untdelemn și vin.

După acest cuvânt introductiv, preoții și pastorii au dat o binecuvântare de început. Au urmat rugăciuni pe care le-au rostit pe rând preoții și pastorii participanți, intercalate cu lecturi din Sfintele Evanghelii. În continuare, reprezentanții diferitelor culte și confesiuni au rostit câte un cuvânt de învățătură, în 3 limbi: română, maghiară și germană. Programul s-a încheiat cu ectenia de pace, după care, fiecare preot a binecuvântat credincioșii, aceeași binecuvântare a lui Dumnezeu a fost mijlocită de slujitori ai Părintelui ceresc din Biserici și confesiuni diferite. La final a avut loc o agapă fraternă la care au participat invitații acestei seri de rugăciune interconfesională.

Pe parcursul zilelor din cadrul octavei de rugăciune ecumenică, pr. Cristian Goia, protopop de Bistrița, Beclean si Rodna, a răspuns cu inima deschisă invitației reprezentanților celorlalte confesiuni.

Cea dintâi seară ecumenică (18 ianuarie) a fost organizată de Biserica Evanghelică C.A. Părintele protopop a fost prezent in mijlocul comunității, rostind și un cuvânt de învățătură. Următorul moment de întâlnire între creștini din diferite culte și confesiuni a fost vineri, 19 ianuarie, zi în care celebrarea ecumenică a avut loc în biserica Reformată din oraș. Părintele protopop Cristian Goia a participat cu bucurie la această seară de rugăciune. Șirul întâlnirilor de rugăciune ecumenică a continuat sâmbătă, 20 ianuarie, în organizarea Bisericii Romano-Catolice, din partea Protopopiatului de Bistrița fiind prezent pr. Ilie Arieșan, profesor de religie la școlile din Bistrița. Duminică, 21 ianuarie, în ziua învierii Domnului, Biserica Ortodoxă a invitat la comuniune frățească cultele în Biserica parohială ,,Coroana”, cu hramul ,,Intrării Maicii Domnului în Biserică”. Părintele protopop de Bistrița, Cristian Goia, a fost prezent și la această seară de rugăciune.

Șirul întâlnirilor de rugăciune ecumenică a continuat în data de 23 ianuarie  la biserica ortodoxă ,,Sfinți apostoli Petru, Pavel si Andrei”. În cadrul acestei întâlniri, Pr.  protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt de învățătură. În 24 ianuarie, evenimentul va continua la Biserica Evanghelică Luterană de limbă maghiară, unde va fi prezent din partea biserici greco-catolice Pr. Iosif Chiciudean, iar în data de 25 ianuarie fiecare confesiune va ține seara de rugăciune în biserica proprie.

Mulțumim Domnului pentru darul unității și pentru aceste seri de comuniune și rugăciune. „Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.

a consemnat diacon Darius Teglaș

Biroul Media al Protopopiatului

FOTO BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”BUNA-VESTIRE” BISTRIȚA 22 IANUARIE 2024 

FOTO BISERICA EVANGHELICĂ C.A. BISTRIȚA – 18 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA REFORMATĂ BISTRIȚA – 19 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA ROMANO-CATOLICĂ ”SF. TREIME” BISTRIȚA – 20 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA ORTODOXĂ ”INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI” BISTRIȚA – 21 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA ORTODOXĂ ”SF. APOSTOLI PETRU, PAVEL ȘI ANDREI” BISTRIȚA – 23 IANUARIE 2024

VIDEO

A DOUA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE – BISERICA REFORMATĂ BISTRIȚA – 19 IANUARIE 2024

A PATRA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE – BISERICA ORTODOXĂ ”INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI” BISTRIȚA – 21 IANUARIE 2024

A CINCEA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE – BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”BUNA-VESTIRE” BISTRIȚA – 22 IANUARIE 2024

A ȘASEA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ”SF. APOSTOLI PETRU, PAVEL ȘI ANDREI” BISTRIȚA , 23 IANUARIE 2024, ORA 17.00

 

 

VIZITĂ PASTORALĂ A PS CLAUDIU ÎN PAROHIA ȘANȚ, ZIUA MONDIALĂ A MISIUNILOR

 

 Video (Sfânta Liturghie)

ALBUM FOTO EVENIMENT

Duminică, 22 octombrie 2023 – în „cea mai mare sărbătoare” și „zi a Învierii” – cum a numit fiecare duminică Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, celebrarea Zilei Mondiale a Misiunilor a fost o sărbătoare a vestirii cuvântului lui Dumnezeu și a prezenței Ierarhului în Parohia Greco-Catolică Șanț, din Protopopiatul Rodna.
Preasfinția Sa Claudiu a fost primit în fața bisericii parohiale, consacrată Intrării în Templu a Maicii Domnului, de tineri cu pâine și sare și de copii care i-au oferit flori. Ierarhul a fost salutat de preoți – cei mai mulți din Protopopiatul Rodna, împreună cu pr. protopop Cristian Goia -, de studenți seminariști din Cluj-Napoca, sosiți împreună cu rectorul lor, pr. Marius Furtună, de persoane consacrate – surori ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare – și credincioși, oficialități – între care subprefectul jud. Bistrița-Năsăud, Zegrean Ioan și primarul com. Șanț, Marinel Forogău.
Pr. Augustin Flămând, preotul comunității greco-catolice din loc. Șanț a urat Ierarhului bun venit, „pe urmele marelui Întâistătător Fericitul Iuliu Hossu, aici, la granița eparhiei noastre, la poalele Munților Rodnei”. Episcopul a salutat, mărturisind că, sosind la Șanț, a admirat frumusețea creației și a iubirii lui Dumnezeu.
După momentele de întâmpinare și salut, s-a intrat în biserică, unde a fost celebrată Sfânta Liturghie a duminicii „Eliberării demonizatului din ținutul Gherghesenilor”. A diaconat dc. Ovidiu Marișca, cancelar eparhial, de asemenea, au ajutat la celebrare și au dat răspunsurile liturgice studenți seminariști.
Biserica spațioasă a fost plină: pe lângă credincioși din Șanț, au fost și din Maramureș, din Beclean, din parohii învecinate. Între cei prezenți, după vechiul obicei din satele românești, mulți purtau straie populare făurite cu măiestrie de mână, cum încă se obișnuiește pe aceste meleaguri ferite în parte de practicile modernității. De asemenea, în biserică s-au aflat mulți copii și ei în costum popular.
***
 
𝗖𝘂𝘃â𝗻𝘁𝘂𝗹 𝗹𝘂𝗶 𝗗𝘂𝗺𝗻𝗲𝘇𝗲𝘂 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝘁 𝗱𝗲 𝗘𝗽𝗶𝘀𝗰𝗼𝗽𝘂𝗹 𝗲𝗽𝗮𝗿𝗵𝗶𝗮𝗹 î𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗼𝗵𝗶𝗮 Ș𝗮𝗻ț, 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗽𝗼𝗽𝗶𝗮𝘁𝘂𝗹 𝗥𝗼𝗱𝗻𝗮 – 𝗖𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗭𝗶𝗹𝗲𝗶 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗠𝗶𝘀𝗶𝘂𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿:
 
În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa Claudiu a invitat – mai ales în această zi în care, la nivel mondial, în Biserică se celebrează Misiunile și activitatea misionară – la conștientizarea darului și a iubirii lui Dumnezeu, „care ne-a scos din această lume și ne-a trecut de la moarte la viață”, cu accent pe o expresie din lectura Apostolului, în care se pomenea despre „covârșitoarea bogăție a harului lui Dumnezeu”.
O „covârșitoare bogăție”, a explicat, pentru că ceea ce aici pare normalitate, firescul vieții de zi cu zi – a veni la biserică, a participa la rugăciune, la Sfânta Liturghie, a petrece timp cu familia, cu prietenii, în alte părți ale lumii nu este cu putință fără riscuri majore. Pentru că, a spus, „există părți în această lume, țări – știm de războiul din Ucraina, de cel din Israel – și multe alte locuri de pe acest pământ, în care lumea nu poate face ceea ce noi facem”. A dat un exemplu: „Spunea cineva că în Orientul Mijlociu, creștinii, când ies de la Liturghie duminica, se salută ca și cum s-ar fi întâlnit pentru ultima dată, fiindcă nu știu dacă se vor mai vedea, nu știu dacă vor mai trăi până la următoarea Sfântă Liturghie. Sunt oameni în biserici care nu știu dacă va cădea o rachetă, sau o bombă, sau dacă va fi un atentat și își vor pierde viața. Sunt oameni care își trăiesc credința astăzi, acum, în felul acesta. Gândiți-vă în ce fel se încredințează lui Dumnezeu, în ce fel urcă la cer rugăciunea lor, știind că depind clipă de clipă de harul lui Dumnezeu”. De aceea, a invitat: „Să-I mulțumim lui Dumnezeu că respirăm, că ne putem mișca, că ne întâlnim familia, prietenii, frați, surorile, că ne putem bucura de o zi minunată”.
Iar această duminică, „este o zi minunată fiindcă în Biserica Catolică din toată lumea se sărbătorește Ziua Misiunilor. Iar misiunea face referire la felul în care Isus îi trimite pe ucenici să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, să boteze oameni, să-i vindece, să-i elibereze de puterea celui rău”.
Ierarhul a mulțumit tuturor preoților „pentru misiunea pe care o fac zi de zi”, aceea de a propovădui cuvântul lui Dumnezeu, pentru că, prin preoți, cuvântul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu – „acest har covârșitor” ajunge la toți credincioșii. Și, „în același timp, sunt, tot în aceste vremuri misionari care își riscă viața, care trăiesc în junglă unde întâlnesc popoare încă necreștinate și încearcă să găsească o manieră de a le transmite cuvântul lui Dumnezeu”. De aceea, Preasfinția Sa Claudiu a invitat la rugăciune pentru misionari, pentru cei care vestesc cuvântul lui Dumnezeu celor care nu l-au auzit încă. Dar, a continuat, misiunea de a propovădui este încredințată tuturor: „Isus cere tuturor să vestească cuvântul lui Dumnezeu celor care nu l-au auzit încă”.
O astfel de misiune, de a propovădui – în evanghelia duminicii (Lc 8,26-39) -, Isus o încredințează omului pe care l-a eliberat, îi spune: „întoarce-te în casa ta și povestește cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu”. Este misiunea încredințată fiecărui creștin și, mai mult, fiecare este chemat să-I mulțumească lui Dumnezeu. „Viața noastră să fie o Euharistie, să știm să-I aducem mărire și mulțumire lui Dumnezeu prin viața noastră în fiecare clipă”. Este ceea ce au făcut și Episcopii greco-catolici martiri, care „au fost Episcopi și în Catedralele lor și în închisoare”, au mărturisit cu viața lor iubirea lui Dumnezeu, nu s-au plâns fiind asupriți, au văzut, dincolo de suferințe, puterea, harul și prezența continuă a lui Dumnezeu, în orice împrejurare.
Și, deși în această lume există o luptă cu răul – „și lupta o vedem și în Evanghelia de astăzi, în care un om este posedat de diavol – dar vedem, în același timp, că dincolo de acest rău și tocmai prin această urâciune, se vădește puterea lui Dumnezeu”, o putere mai mare decât cea a unei legiuni: „o structură a armatei romane în care erau mii de oameni, care, atunci când atacau, se țineau strâns unul de altul, era o forță incredibilă. Gândiți-vă în fața cui, mii de oameni antrenați în luptă s-ar pune imediat în genunchi? Ar face asta doar dacă ar percepe o forță mult mai mare decât a lor. Ei bine, Isus pășește pe tărâmul celui posedat iar diavolul numit «legiune» vine în fața Lui, și se așază la pământ, Îl recunoaște ca Fiu al lui Dumnezeu”. Așadar, deși puterea celui rău este foarte mare, puterea lui Dumnezeu e mult mai mare și cel rău recunoaște acest lucru. A continuat: „Și acea putere este transmisă slujitorilor Bisericii, preoților. Spunea un exorcist de la Roma, că, în fața unui posedat a întins mâna și l-a întrebat: «Ce vezi?» El a răspuns prin gura posedatului: «mâna Nazarineanului»!”
Prin urmare, a arătat Preasfinția Sa Claudiu, „preoții nu acționează în numele lor, ei acționează în Numele lui Isus, și ceea ce ei fac, Isus face prin ei, pentru voi. Atunci când preotul vă dă dezlegare de păcate, nu de la el o dă, dar, în același timp, a primit harul lui Dumnezeu. Prin el acționează puterea lui Dumnezeu, de aceea, atunci când preotul vă dezleagă de păcate, Isus însuși va dezleagă de păcate. Și atunci când preotul vă vorbește, Isus vorbește prin el în inimile voastre”. A îndemnat: „Indiferent de nivelul social la care suntem, de slujirea pe care o avem în țară, în comunitate, în Biserică, cu toții trebuie să ne deschidem în fața lui Dumnezeu, pentru a înțelege în ce fel putem aduce ceva din armonia Cerului în lumea în care trăim, în bisericile noastre, în orașele noastre, în comunele noastre, în țara noastră. Nu există altă manieră de a aduce armonie și bunăstare, decât a-I cere lui Dumnezeu să ne trimită aceste daruri. Și dacă ne deschidem spre El, cu siguranță viața noastră va fi mai bună, mai frumoasă, mai sfântă”.
Preasfinția Sa Claudiu a încheiat prin exemplul sfântului celebrat de Biserică în această duminică: „Astăzi îl sărbătorim și pe Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. Și el a avut luptele lui, a făcut și exorcisme – sunt mărturii despre aceasta -, dar a făcut și acel exorcism extraordinar de a distruge Cortina de Fier din Europa. Prin rugăciunile lui, prin acțiunea lui la toate nivelele, a reușit să distrugă comunismul în toate țările în care domnea. Și noi eram în acea situație, și noi am simțit pe deplin puterea și teroarea comunismului”.
De aceea, a invitat: „astăzi să ne aducem aminte de Sfântul Papă Ioan Paul al II-lea care a vizitat țara noastră, a binecuvântat-o, să-i cerem ajutorul, ca și noi să știm pe deoparte să învingem răul din sufletele noastre, dar să-l învingem și în lumea în care trăim și atunci lumea va fi o lume mai bună”.
***
La încheierea Sfintei Liturghii s-a făcut rugăciunea specială pentru celebrarea Zilei Mondiale a Misiunilor, apoi, pr. protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt de mulțumire. Și, „pentru a ne cunoaște înaintașii, pe cei care au păstrat credința noastră pe aceste meleaguri”, a amintit nume de personalități ale Bisericii originare din loc. Șanț (Rodna Nouă), precum: pr. Grigore Moisil, om de cultură, vicar al Rodnei, protopop al Năsăudului; pr. Pamfiliu Grapini (1855 – 1949), preotul greco-catolic ctitor al fostei biserici parohiale; fiul său Enea Grapini, inginer, arhitect, politician, artizan al Marii Uniri; pr. dr. Octavian Domide, prelat papal, prepozit capitular, vicar general al Episcopiei de Gherla, deputat al Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia, Președinte al Consiliului Național Român de la Gherla; pr. Lazăr Sângeorzan, „ultimul protopop de Rodna, dinainte de trecerea în ilegalitate a Bisericii în 1948”.
Cuvântul de mulțumire al preotului paroh a încheiat înălțătoarea celebrare. Pr. Augustin Flămând a mulțumit Preasfinției Sale Claudiu, „care a răspuns invitației de se afla în acest loc în care nu de puține ori Cardinalul Iuliu Hossu venea cu bucurie și astăzi ne îmbrățișează din masa sfântului altar, într-o zi specială, la împlinirea a patru ani de la sfințirea bisericii”.
A adresat mulțumiri tuturor oaspeților și parohienilor deopotrivă, în mod particular Preasfinției Sale Claudiu, căruia i-a oferit un dar, „împreună cu inima, dragostea, respectul și recunoștința noastră”: a oferit Ierarhului o mitră episcopală „care să ne țină în puterea dragostei Bisericii”.
Mulțumind, Preasfinția Sa Claudiu a spus: „Mitra este semnul demnității, dar este și semnul cununii de spini pe care o poartă Cristos pentru noi, și, în același timp, este și «cununa episcopului»: comunitatea creștinilor”.
După celebrarea liturgică, împreună cu preoții, diaconii și studenții teologi, Preasfinția Sa Claudiu a făcut binecuvântarea unui crucifix – amplasat la intrarea în biserică – și a noii grote cu statuia Preasfintei Fecioare Maria, pe care pr. Augustin Flămând a numit-o „ocrotitoarea bisericii și a localității”.

Biroul de Comunicații Sociale al Eparhiei de Cluj-Gherla

FOTOGRAFII BISERICA

• 𝗧𝘂𝗿 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗮𝗹 𝗯𝗶𝘀𝗲𝗿𝗶𝗰𝗶𝗶 „Intrarea în Templu a Maicii Domnului” din Parohia Şanţ:

– interiorul bisericii: https://protopopiatebn.ro/turbis.html

– Altarul bisericii: https://protopopiatebn.ro/turbisaltar.html

BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”INTRAREA ÎN TEMPLU A MAICII DOMNULUI” DIN COMUNA ȘANȚ, PROTOPOPIATUL RODNA, VIZITĂ PASTORALĂ A PS CLAUDIU ÎN PAROHIA ȘANȚ, SF. LITURGHIE ARHIEREASCĂ, DUMINICĂ 22 OCTOMBRIE 2023, ora 10.30

𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 𝗹𝗶𝘃𝗲 (𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲) – Sfânta Liturghie celebrată de Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla în Duminica de 22 octombrie 2023 – Vizită pastorală în Parohia Șanț: https://www.protopopiatebn.ro/…/transmisie-live…/

Duminică, 𝟮𝟮 𝗼𝗰𝘁𝗼𝗺𝗯𝗿𝗶𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟯 – a 23-a dR (Eliberarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor) zi în care Biserica face pomenirea Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea (în acest an, la aniversarea a 45 de ani de la inaugurarea pontificatului) și are loc 𝗰𝗲𝗹𝗲𝗯𝗿𝗮𝗿𝗲𝗮 𝗭𝗶𝗹𝗲𝗶 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗮 𝗠𝗶𝘀𝗶𝘂𝗻𝗶𝗹𝗼𝗿, Preasfinția Sa Claudiu va vesti cuvântul lui Dumnezeu în 𝗣𝗮𝗿𝗼𝗵𝗶𝗮 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗼-𝗖𝗮𝘁𝗼𝗹𝗶𝗰𝗮̆ 𝗦𝗮𝗻𝘁, 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗽𝗼𝗽𝗶𝗮𝘁𝘂𝗹 𝗥𝗼𝗱𝗻𝗮.
Răspunzând invitației pr. Flămând Augustin, parohul Parohiei Șanț, Păstorul Eparhiei de Cluj-Gherla va celebra, 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟬.𝟯𝟬, Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Intrării în Templu a Maicii Domnului.
După celebrarea liturgică, este programată binecuvântarea, de către Ierarh, a unui crucifix și a noii grote cu statuia Preasfintei Fecioare Maria.
• 𝗦𝗰𝘂𝗿𝘁 𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰:
Parohia Greco-Catolică Șanț (până la începutul sec. al XIX-lea, Rodna Nouă), situată într-o frumoasă și veche așezare de la poalele Munților Rodnei, (istoric al com. Șanț: https://www.comunasant.ro/comuna-sant/) – este o parohie veche, trecută la Unirea cu Roma la 1700.
La Șanț a existat o „biserică veche de zid, edificată în 1845, avariată prin trecerea frontului” (cf. Șematism, 1947). Aceeași sursă atestă, la data editării Șematismului, existența a două parohii, Șanț I și Șanț II. De asemenea, este consemnată edificarea, mai târziu, între 1906-1919, a unei biserici de zid.
Episcopul Iuliu Hossu, Episcop de Gherla și apoi de Cluj-Gherla, acum Fericit martir, a vizitat această parohie în 27 iulie 1920 și în 3 septembrie 1922, când a și sfințit biserica cu hramul „Înălțării Domnului nostru Isus Hristos”.
La trecerea în ilegalitate a Bisericii Române Unite, Parohia Șanț avea peste 2000 de credincioși și asociații implicate activ în viața Bisericii: AGRU (70 membri); Reuniunea Mariană (130 membre).
***
După ieșirea la lumină a Bisericii Greco-Catolice, la Șanț au revenit la credința străbună, într-o primă etapă, puțini credincioși, iar biserica nu a fost retrocedată. Parohia a fost redeschisă oficiat în 1995.
Din anul 2007, comunitatea credincioșilor greco-catolici din Șanț a fost încredințată pr. Augustin Flămând, sub păstorirea sa parohia s-a dezvoltat.
S-a început construirea unei noi biserici pe un teren care a aparținut pr. Pamfiliu Grapini (1855 – 1949), preotul greco-catolic ctitor al fostei biserici parohiale și tatăl unei personalități marcante a com. Șanț: Enea Grapini, inginer, arhitect, politician, artizan al Marii Uniri (v. https://ro.wikipedia.org/wiki/Enea_Grapini ).
În anul 2012 a fost binecuvântată piatra de temelie iar începând din toamna lui 2013 a fost edificată o biserică spațioasă și primitoare.
Foto (30 august 2015 – vizita Ierarhului la biserica în construcție): https://photos.app.goo.gl/eR8Wjhkexn9jfcTp6
Noua biserică cu hramul „Prezentarea la Templu a Maicii Domnului” a fost sfințită de către Preasfinția Sa Florentin, Episcopul de atunci al Eparhiei de Cluj-Gherla, în 20 octombrie 2019, într-o atmosferă de mare sărbătoare.
Foto (Sfințirea bisericii din Șanț): https://photos.app.goo.gl/c3twghyJK5mSZWc49
În masa sf. altar al bisericii au fost depuse Moaștele Fericitului episcop martir Iuliu Hossu
• 𝗧𝘂𝗿 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗮𝗹 𝗯𝗶𝘀𝗲𝗿𝗶𝗰𝗶𝗶 „Intrarea în Templu a Maicii Domnului” din Parohia Şanţ:
Sursa (Pagina Protopopiatele Greco-Catolice Beclean, Bistrița și Rodna): https://www.protopopiatebn.ro/…/duminica-sf-toma-si…/
– interiorul bisericii: https://protopopiatebn.ro/turbis.html

• Mesajul Zilei Mondiale a Misiunilor: https://www.magisteriu.ro/mesaj-cu-ocazia-zilei-mondiale…/

• Biografia Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea: https://www.sfinticatolici.ro/ioan-paul-al-ii-lea-karol…/

• Lecturi liturgice în Duminica 23 dR: https://mobile.catholica.ro/agc2023/zile/lectura1022.html

Biroul de Comunicații Sociale al Eparhiei de Cluj-Gherla

SF. LITURGHIE – BISERICA ”NAȘTEREA SF. IOAN BOTEZĂTORUL” LEȘU, DUMINICA A XX-A DUPĂ RUSALII, 8 OCTOMBRIE 2023

Duminca a 20-a dR a “Invierii fiului văduvei din Nain” a constituit un prilej deosebit pentru membrii comunității din Parohia Greco-Catolică „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” din Leșu, protopiatul Rodna, prin celebrarea liturgică a zilei Domnului care a fost caracterizată de un eveniment aparte,  vizita părintelui protopop Cristian Goia, care s-a alăturat în rugăciunea concelebrării liturgice părintelui paroh Ioan-Luțu Dumitru.Amfiteatrul frumuseții naturale din Leșu, în mijlocul căruia tronează cu demnitate frumoasa Biserică parohială Greco-Catolică, zidită prin truda vrednicilor preoți înaintași, a fost binecuvântat de răsunetul rugăciunilor liturgice duminicale care au trecut dincolo de zidurile de piatră ale bisericii și au sfințit încă o dată  această frumoasă zonă evocând măreția Creatorului. Armonia și liniștea acestei zone binecuvântate de Dumnezeu este însă și ea atinsă de știrile care descriu turbulențele internaționale și evenimentele grave care se petrec în ultima perioadă.  Mesajele care vin din afară prin mass-media descriu suferințe cumplite, traume, nedreptăți si moartea atâtor persoane nevinovate, aspecte care au fost menționate și sintetizate in predica părintelui protopop Cristian Goia. Chiar dacă toate acestea produc atât de multă tristețe și neliniște în sufletele tuturor,  pasajul evanghelic care a fost rânduit pentru a fi proclamat în această duminică a fost purtător de profundă speranță în fața morții. Această speranță a fost proclamată în mesajul părintelui protopop care a evocat o idee de bază a credinței in Cristos Mântuitorul și anume că moartea nu constituie finalul, oricât de tragică și de bulversantă ar fi ea. Dincolo de aceste tragedii există puterea dătătoare de viață a crucii prin care noi așteptăm Învierea. Insuflați de aceste gânduri sfinte, credincioșii din Parohia Leșu au continuat celebrarea liturgică cu mare pioșenie, iar la sfârșitul Liturghiei au găsit de cuviință să invoce din nou speranța vieții de apoi prin rugăciunea Parastasului la care toată comunitatea s-a unit în rugăciune, amintindu-și de răposații în Domnul și încredințându-i milei divine, insuflați de exemplul văduvei din Nain amintită in Evanghelie. Părintele paroh  Ioan-Luțu Dumitru a dat glas mai apoi sentimentelor de mulțumire ale întregii comunități parohiale mulțumind lui Dumnezeu pentru că le-a rânduit pe toate și a făcut posibilă această concelebrare liturgică alături de părintele protopop Cristian și a transmis invitația mai multor credincioși de a lua masa cu ei precum și de a sfinți casa unei familii din această parohie.

a consemnat Paul Oancea

ALBUM FOTO

TUR VIRTUAL BISERICA LEȘU

 

Hramul Parohiei Greco-Catolice „Sf. Ioan Botezătorul” Cormaia, 29 august 2023

În Sărbătoarea „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul”, 29 august 2023, Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, a vizitat Parohia Greco-Catolică Cormaia (lângă Sângeorz-Băi).
Ierarhul a fost primit cu multă bucurie de pr. paroh Nicolae Jarda – preot la Cormaia, dar și păstor al credincioșilor din Sângeorz-Băi -, în grădina bisericii „Sf. Ioan Botezătorul”.
Primirea Episcopului s-a făcut în mod tradițional, tineri în port popular au oferit Preasfinției Sale Claudiu pâine și sare. Au urmat, salutul copiilor, al preoților, al oficialităților prezente.
După un moment de pregătire pt. Sf. Liturghie în biserică, Ierarhul și preoții au ieșit în procesiune și s-au îndreptat spre Altarul exterior amenajat pentru celebrările în aer liber.
Cuvântul de învățătură al Preasfinției Sale Claudiu:
 
Împreună cu Episcopul de Cluj-Gherla, s-au reunit în rugăciunea cea mai profundă a Bisericii – Sf. Liturghie, în jur de 15 preoți, cei mai mulți din Protopopiatul Rodna. Împreună cu ei au mai fost: Pr. Cristian David, rector al Mănăstirii Maicii Domnului din Cluj-Napoca, pr. Laurean Daboc, călugăr al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, pr. Ioan Puie din Tihău, pr. Ovidiu Lăpuște din Cluj-Napoca (Mănăștur I), precum și studenți ai Seminarului „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca.
Preasfinția Sa Claudiu a celebrat Sfânta Liturghie arhierească având alături la masa Altarului pe pr. Nicolae Jarda și pr. Ioan Frișan din Bistrița.
Răspunsurile liturgice le-a dat Corul bisericii „Sf. Gheorghe” din Sângeorz-Băi, împreună cu coriștii au cântat surori ale Congregației Maicii Domnului și studenți seminariști. A dirijat Rareș Flore, student teolog.
Credincioși din Cormaia, Sângeorz-Băi, Feldru, Ilva Mică, Năsăud, Șanț, Maieru, Salva, Runcu Salvei, Telciu, dar și alte localități ale Eparhiei de Cluj-Gherla – precum Bistrița, Cluj-Napoca – au luat parte la Sfânta Jertfă Liturghică, răspândiți în grupuri mari sau mici în zonele umbrite de ramurile copacilor, în spațiul generos al grădinii ce împresoară biserica.
Între oficialitățile prezente, s-au aflat Primarul orașului Sângeorz-Băi, Bota Cătălin cu viceprimarul Pop Cristian.
Surori ale Congregației Maicii Domnului, Surori Baziliene, Călugări ai Ordinului Sfântului Vasile cel Mare au fost de asemenea de față, alături de membre ale Reuniunii Mariane, de tineri din ASTRU (care au încheiat recent câteva zile de campus în zona pitorească din Cormaia). Copii și tineri, dar și persoane vârstnice, purtau frumoasele costume populare specifice zonei, toți împreună – Ierarh, preoți și seminariști, persoane consacrate, credincioși – formând o imagine a bogăției, diversității, vitalității și frumuseții Bisericii în rugăciune.
Sfânta Liturghie celebrată la Cormaia a fost transmisă în direct și de postul Radio Maria, pentru toți cei care au dorit să se unească în rugăciune.
La încheierea celebrării liturgice, pr. Nicolae Jarda a mulțumit Preasfinției Sale Claudiu „pentru că ați venit ca urmaș aș Apostolilor și Episcop al nostru să ne întăriți în credință”. A mulțumit tuturor celor care s-au unit în rugăciune și au luat parte la celebrare.
Pr. paroh a oferit Preasfinției Sale Claudiu, asigurându-l de rugăciunea, comuniunea și iubirea comunităților din Sângeorz-Băi și Cormaia, în semn de mulțumire, o icoană a Maicii Domnului. La final, toți credincioșii au fost invitați la o agapă fraternă.
Biroul Media al Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla
 
Hramul Bisericii Greco-Catolice „Sf. Ioan Botezătorul” Cormaia, 29 august 2023, Sf. Liturghie ora 10.30
 
Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla va face o vizită pastorală în Parohia Greco-Catolică Cormaia, Protopopiatul Rodna, marți, 29 august 2023, în Sărbătoarea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul.
În această zi, comunitatea parohială din Cormaia și pr. paroh Nicolae Jarda vor celebra hramul bisericii parohiale „Sfântul Ioan Botezătorul”.
În masa altarului bisericii din Cormaia se află moaștele Fericitului episcop martir Iuliu Hossu (depuse de către Preasfinția Sa Florentin, la 25 august 2019, cu ocazia binecuvântării sf. altar). Tot atunci a fost binecuvântat un bust al Cardinalului Iuliu Hossu, situat lângă biserică.
Programul acestei sărbători, la care sunt invitați toți cei ce doresc să se unească în rugăciune, este următorul:
ora 9.00 Sfântul Rozariu
ora 10.20 Primirea Preasfințitului Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla
ora 10.30 Sfânta Liturghie arhierească
Sărbătoarea din 29 august, care încheie șirul sărbătorilor anului bisericesc, este zi de post și ajun (conform calendarului liturgic), fiind atenționare asupra finalității tragice a „ospățului” lumii: tipsia cu capul Sfântului Ioan Botezătorul.
Această sărbătoare reprezintă o puternică invitație la a fi mărturisitori ai adevărului – după exemplul Sfântului Proroc și Înaintemergător al Domnului, Ioan și după cel al Fericitului episcop martir Iuliu Hossu -, și, totodată, a lua parte „Ospățul” dătător de viață, cel al Familiei lui Dumnezeu: Sfânta Liturghie.
Biroul Media al Eparhiei de Cluj-Gherla 
Celebrarea va fi transmisă în direct:
Canalul Youtube al episcopiei de Cluj-Gherla

LINK ACTIV DOAR PE DURATA TRANSMISIEI
 

𝟮𝟳 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟯 – 𝗦𝗳â𝗻𝘁𝗮 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗵𝗶𝗲 𝗔𝗿𝗵𝗶𝗲𝗿𝗲𝗮𝘀𝗰ă î𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗼𝗵𝗶𝗮 „𝗔𝗱𝗼𝗿𝗺𝗶𝗿𝗲𝗮 𝗠𝗮𝗶𝗰𝗶𝗶 𝗗𝗼𝗺𝗻𝘂𝗹𝘂𝗶” 𝗙𝗲𝗹𝗱𝗿𝘂 (𝗜𝗹𝘃𝗮 𝗠𝗶𝗰a), 𝗱𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝘁𝗼𝗽𝗼𝗽𝗶𝗮𝘁𝘂𝗹 𝗥𝗼𝗱𝗻𝗮 (𝗷𝘂𝗱. 𝗕𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶t𝗮-𝗡ă𝘀ă𝘂𝗱):

• Album foto: https://photos.app.goo.gl/TUe8HpJz6yhK7bez7

În Duminica „Tânărului bogat”, 27 august 2023, în prezența Preasfinției Sale Claudiu, trecutul și prezentul s-au întâlnit pentru credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”, Feldru, parohie care se află în grija pr. Claudiu Oltean.
Vizita Păstorului Eparhiei de Cluj-Gherla a marcat aniversarea a 30 de ani de la sfințirea bisericii parohiale „Adormirea Maicii Domnului”, situată la loc înalt, în zona înverzită care delimitează localitățile Feldru și Ilva Mică. Împreună cu credincioșii, s-au reunit la această sărbătoare preoți din întreg Protopopiatul Rodnei.
Ierarhul a fost primit în mod tradițional la baza colinei pe care se află biserica, de preoții celor două parohii din Feldru, pr. Claudiu Oltean și pr. Iuliu Bontaș, de ceilalți preoți participanți, diaconi, subdiaconi, studenți seminariști, de tineri cu pâine și sare și copii care i-au oferit flori, de primarul com. Feldru, autorități locale și centrale și credincioșii reuniți la sărbătoare. S-a urcat apoi în procesiune până la biserica „Adormirea Maicii Domnului”.
În momentele care au urmat, Preasfinția Sa Claudiu a binecuvântat exteriorul bisericii (după lucrări de înfrumusețare) și o icoană a Maicii Domnului care va împodobi această biserică, apoi, în curtea bisericii, la un altar exterior, s-a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească de sărbătoare.
𝗩𝗶𝗱𝗲𝗼 – 𝗰𝘂𝘃â𝗻𝘁𝘂𝗹 𝗱𝗲 î𝗻𝘃ăță𝘁𝘂𝗿ă 𝗮𝗹 𝗣𝗿𝗲𝗮𝘀𝗳𝗶𝗻ț𝗶𝗲𝗶 𝗦𝗮𝗹𝗲 𝗖𝗹𝗮𝘂𝗱𝗶𝘂: https://www.youtube.com/watch?v=iK_o_ufoo6
Preasfinția Sa și-a exprimat, la predică, bucuria de a se afla pe aceste meleaguri „unde simțim frumusețea creației lui Dumnezeu”, „un loc binecuvântat de oameni credincioși: preoți, persoane consacrate, atâția credincioși care ne arată că sunt cu adevărat locuri în care Bunul Dumnezeu ne arată că Își face cu adevărat simțită prezența. Sunt locuri udate de sudoarea celor care au sădit înaintea noastră”.
A amintit ceea ce Isus a spus ucenicilor: „Nu voi ați sădit, voi intrați în munca altora” – iar „noi suntem o parte a construcției pe care Dumnezeu o face în această lume, suntem o cărămidă în plus, poate o piatră de temelie, dar facem parte dintr-o construcție care a început cu mult înaintea noastră și asta ne ajută să fim umili”.
Și, privind la această comunitate a cărei biserică împlinește 30 de ani, „de fapt o comunitate mult mai bogată în timp și în daruri decât atât”, a privit la ceea ce a fost mai înainte de acești 30 de ani, munca și jertfa din perioada persecuției – a amintit nume ale unora dintre preoții care au activat atunci, precum „acest minunat preot Sârbu Eugen (Tăicuțu), care venea în mod clandestin, pr. Liviu Oțoiu, pr. Virgil Florian”, dar, a adăugat, „câtă rugăciune ascunsă, cât sacrificiu a fost din partea atâtor credincioși, călugări, călugărițe, preoți, episcopi, pentru acest loc binecuvântat, pentru ca noi să fim astăzi aici.”
A repetat: „Trebuie să ne aducem aminte în primul rând că suntem rodul rugăciunilor predecesorilor noștri, a părinților, bunicilor noștri și că tot ce avem este un dar în viața noastră și este ceea ce ne face umili. Ne împlinim misiunea cu drag, cu bucurie, dar știm că nu suntem primii și nu vom fi nici ultimii, dar mulțumim lui Dumnezeu pentru ceea ce putem face.”
A mai spus: „Trebuie să ne aducem aminte că suntem aici pentru a-L preamări pe Isus. Și, aceste plaiuri minunate ne readuc aminte de momentele în care Isus îi întâlnește pe ucenici, pe credincioși, pe dealuri, pe câmpii și nu putem să nu ne aducem aminte ceea ce credința noastră ne învață, că același Isus este prezent și astăzi, că noi pentru El suntem aici, pentru a-L întâlni pe El și pentru a simți ajutorul lui Dumnezeu în ceea ce facem, pentru a simți că ceea ce facem se răsfrânge în viața veșnică.”
Preasfinția Sa Claudiu a amintit hramul parohiei, „Adormirea Maicii Domnului”, sărbătoare care „ne ajută să înțelegem că viața noastră nu se sfârșește pe acest pământ”, că, „noi suntem făcuți pentru viața veșnică”. De aceea, Ierarhul a invitat la rugăciune, mai ales la rugăciunile principale ale Bisericii, prin care „să ne pregătim, cu bucurie în suflete”, la clipa trecerii din această viață în viața veșnică.
A meditat apoi mesajul evanghelic al duminicii, cel despre „tânărul bogat” (Mt 19, 16-26), arătând „ce înseamnă bogăție”: „nu o chestiune de cantitate, ci de calitate”, pentru că, „Evanghelia, Biserica, Mântuitorul ne spune că devine bogăție tot ceea ce ne împiedică să-L urmăm pe Cristos. În cazul tânărului, Isus vede că ceea ce el are, este o piedică înspre Împărăție. Și vedem rezultatul: Isus îi spune să-l urmeze și tânărul se îndepărtează întristat. Tristețea este întotdeauna semn că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Bucuria, în schimb, este semnul prezenței lui Dumnezeu”.
Bucuria a caracterizat cu adevărat această zi aniversară de rugăciune la încheierea căreia pr. Claudiu Oltean a mulțumit călduros Preasfinției Sale Claudiu pentru cea de-a doua sa vizită în această parohie (după cea de anul trecut, cu prilejul Întâlnirii eparhiale a copiilor). A amintit apoi, în câteva cuvinte, istoria de jertfă și credință a acestei parohii, mulțumind și preoților care au păstorit parohia înainte de anul 2005 (anul în care i-a fost încredințată), a mulțumit „bunilor și darnicilor credincioși care-și iubesc cu tot sufletul Biserica”.
A mulțumit fiului pr. Gheorghe Boroș, Emanuel Boroș, formator la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, care a realizat icoana Maicii Domnului care a fost binecuvântată, colaboratorilor care au ajutat la realizarea lucrărilor – Primăriei și al Consiliului local al com. Feldru – și credincioșilor.
A spus: „ne aflăm în această parohie în care oamenii, în simplitatea lor, dar cu o credință mare și profundă, sunt rugători către Bunul Dumnezeu, către Maica Sfântă și către sfinții Bisericii”. Este o parohie care a oferit Bisericii „doi preoți, un diacon, o preoteasă, un seminarist și cinci călugărițe” – surori ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), care, „majoritatea dintre ele și-au ales drumul încă din timpul clandestinității”.
A mulțumit preoților, surorilor OSBM, tinerilor din ASTRU prezenți, un gând de mulțumire a adresat primarului, viceprimarului, subprefectului jud. Bistrița-Năsăud, autorităților centrale și locale de față. O mulțumire specială a fost adresată preotesei Livia Maria Oțoiu care a realizat pentru acest eveniment o expoziție de fotografie din viața parohiei, „din perioada de clandestinitate a bisericii, de la sfințirea bisericii din 1993, și de la primele hramuri ale acestei biserici”.
Mulțumiri au fost adresate solistelor Ana Maria Marti și Antonia Jarda, care au interpretat frumoase pricesne în cinstea Maicii Sfinte, atât la Împărtășanie cât și după celebrarea liturgică. La încheiere, din partea Parohiei Greco-Catolice „Adormirea Maicii Domnului, Feldru, pr. Claudiu Oltean a oferit Ierarhului „un buchet spiritual” și „o ștergură” tradițională din Țara Năsăudului.
***
În încheierea celebrării aniversare din 27 august 2023, Preasfinția Sa Claudiu a amintit „cel mai mare cadou” primit în această zi: prezența bunilor credincioși.

Iar tabloul ce i-a fost oferit, care conține buchetul spiritual făcut din: 30 de Sfinte Liturghii, 20 de rugăciuni ale Paraclisului Maicii Domnului, 75 de Rozarii, 100 de rugăciuni Tatăl nostru și Născătoare de Dumnezeu, 10 devoțiuni ale Căii Sfintei Cruci, 3 zile de post, 300 de rugăciuni Împărate Ceresc – a subliniat că „este adevăratul cadou pe care ni-l putem face unii altora”, restul sunt semne, care sunt prețioase dacă dincolo de aceste semne există comuniune spirituală și, a adăugat, „aici știu că există comuniune și semnul acesta reprezintă împlinirea rugăciunilor din Sfânta Liturghie: pe noi înșine și unul pe altul și toată viața noastră lui Cristos Dumnezeu să o dăm”.

Biroul Media al Eparhiei de Cluj-Gherla

VIDEO EVENIMENT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 𝗗𝘂𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗮, 𝟮𝟳 𝗮𝘂𝗴𝘂𝘀𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟯, 𝗼𝗿𝗮 𝟭𝟬.𝟬𝟬, 𝗦𝗳𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗟𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗵𝗶𝗲 𝗔𝗿𝗵𝗶𝗲𝗿𝗲𝗮𝘀𝗰𝗮 𝗶𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗼𝗵𝗶𝗮 𝗙𝗲𝗹𝗱𝗿𝘂 (𝗩𝗮𝗹𝗲𝗮 𝗦𝗲𝗰𝗲𝗿𝘂𝗹𝘂𝗶) – vizită pastorală a Preasfinției Sale Claudiu și aniversarea a 30 de ani de la sfințirea bisericii parohiale.

Biserica ”Adormirea Maicii Domnului” Feldru, Sf. Liturghie arhiereasca

  • 𝗟𝗲𝗰𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗹𝗶𝘁𝘂𝗿𝗴𝗶𝗰𝗲: DUMINICA a 12-a după RUSALII (Tânărul bogat): https://mobile.catholica.ro/agc2023/zile/lectura0827.html
  • 𝗗𝗲𝘀𝗽𝗿𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁:

Duminică, 27 august 2023, Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, continuând vizitele pastorale în parohiile Eparhiei pe care o păstorește, va fi primit de preotul paroh Claudiu Oltean și de credincioșii Parohiei Feldru (Valea Secerului), din Protopopiatul Rodna (jud. Bistrița-Năsăud). Ierarhul se va afla la Feldru cu o ocazie specială, cea a aniversării a 30 de ani de la sfințirea bisericii parohiale „Adormirea Maicii Domnului” (https://photos.app.goo.gl/hA6ueVsoZLucGFyC9).

Aniversarea va fi prilej și pentru o nouă binecuvântare: va avea loc sfințirea exteriorului bisericii, în urma lucrărilor de renovare.

Ceremonia de sfințire și Sfânta Liturghie arhierească vor fi celebrate începând cu ora 10.00. Programul se va încheia cu un concert de pricesne.

În cadrul celebrării, Preasfinția Sa Claudiu va binecuvânta o icoană și axionița în care va depune o relicvă a Vălului Maicii Domnului (fărâmă de țesătură realizată, probabil, de mâinile Preacuratei Fecioare Maria) – liant între timpul prezent și timpul vieții pământești al Maicii Sfinte, prin care va fi invocată ocrotirea „Celei binecuvântate între femei” asupra tuturor credincioșilor care vor veni să i se închine și asupra celor pentru care aceștia se roagă.

                                                                            Biroul media al Episcopiei de Cluj-Gherla

Istoric parohie

Album foto

BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI” FELDRU (VALEA SECERULUI) – SF. LITURGHIE ARHIEREASCĂ, 27 AUGUST, ORA 10.00

Linkul este activ doar pe durata transmisiei

TRANSMISIE LIVE PRELUATĂ DE PE CANALUL DE YOUTUBE AL EPISCOPIEI DE CLUJ-GHERLA

 

Sărbătoarea „Adormirii Maicii Domului” a reprezentat un moment de bucurie și înălțare sufletească pentru comunitatea din Parohia Greco-Catolică Feldru-Valea Secerului, Protopopiatul Rodna, care și-a sărbătorit hramul, avându-l în mijlocul ei pe părintele protopop Cristian Goia.

Împreună cu părintele protopop au celebrat părintele Claudiu Oltean, păstorul acestei comunități, părintele protopop de Holod (Eparhia de Oradea Mare), precum și 8 preoți din protopopiatul Rodna.

Biserica din Feldru-Valea Secerului dedicată Preacuratei Fecioare Maria a fost prima biserică parohială din Eparhia de Cluj-Gherla pe care a sfințit-o Înaltpreasfințitul Arhiepiscop George-Guțiu, în data de 5 septembrie 1993. Această frumoasă comunitate a fost activă clandestin în perioada regimului comunist între anii 1948-1989, celebrându-se Sf. Liturghie în condiții dificile cu ajutorul mai multor preoți vrednici și cu sprijinul credincioșilor. Astfel, s-a păstrat vie flacăra credinței strămoșești pe meleagurile din Țara Năsăudului, Maica Sfântă fiind ocrotitoarea acestei comunități în perioada martirajului Bisericii Unite.

În predica de la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, părintele protopop a evidențiat rolul pe care Fecioara Maria l-a avut în istoria mântuirii. Preacurata Fecioară Maria ocupă un loc deosebit, unic, în istoria mântuirii, fiind aleasă din veșnicie ca Maică a Domnului, „Mireasa cea cu totul fără prihană”, „făclia luminii celei neapropiate și nădejdea sufletelor noastre”. Ea se bucură în Biserica și în inima credincioșilor de un cult deosebit. Sfintei Fecioare i s-au adus de către toți creștinii, din toate timpurile, cinstire prea aleasă pentru darurile ei mari de care s-a învrednicit, de a fi Născătoare de Dumnezeu, de a fi și a rămâne pururi Fecioară, de a fi rugătoare și mijlocitoare creștinilor în fața Tronului dumnezeiesc.

După încheierea Sfintei Liturghii, părintele paroh Claudiu Oltean a prezentat un scurt istoric al parohiei, menționând preoții care au activat in parohie din anul 1948 până în prezent. Apoi a mulțumit părintelui protopop pentru prezența în mijlocul comunității. De asemenea, a mulțumit și preoților confrați prezenți și credincioșilor veniți în număr mare la ceas de sărbătoare.

Părintele protopop Cristian Goia a mulțumit părintelui pentru invitație, pentru dedicarea cu care păstorește comunitatea parohială, asigurându-l de rugăciunea și susținerea sa. De asemenea, a mulțumit și preoților celebranți și credincioșilor prezenți, pe care i-a îndemnat să-și pună viața sub ocrotirea Maicii Sfinte și să îi mulțumească Domnului pentru toate darurile primite în fiecare zi.

A consemnat Darius Teglaș

 

ALBUM FOTO HRAM

TUR VIRTUAL BISERICA

VIDEO CU HRAMUL

Parohia Greco-Catolică Feldru – Valea Secerului

HRAMUL BISERICII ”ADORMIREA MAICII DOMNULUI” FELDRU – SF. LITURGHIE, 15 AUGUST 2023, ORA 10.00

 

 

BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”SF. ANTON” MAIERU

SF. LITURGHIE, DUMINICA A VIII-A DUPĂ RUSALII, 30 IULIE 2023

În duminica a VIII-a după Rusalii, a Înmulțirii Pâinilor, părintele protopop Cristian Goia a celebrat Sf. Liturghie în Biserica Greco-Catolică ”Sf. Anton de Padova” din localitatea Maieru, Protopopiatul Rodna, împreună cu Pr. Florin Miclea, păstorul acestei comunități și cu diaconul Ovidiu Iusco. La Sfânta Liturghie au participat 4 surori baziliene, un număr mare de credincioși, iar răspunsurile au fost date de corul parohiei coordonat de d-na preoteasă Simona Miclea.

Comuna Maieru este una dintre cele mai vechi așezări din Valea Rodnei, comuna fiind atestată documentar în anul 1440. Comunitatea greco-catolică din Maieru și-a păstrat credința în momentele dificile din perioada comunistă, după scoaterea în afara legii a bisericii greco-catolice.  Preoții ieromonahi bazilitani Pr. Sabău Iustin și Pr. Dăncuș Gavril au activat în această parohie în condiții grele, celebrând slujbele în case particulare puse la dispoziție de enoriașii parohiei. Chiar și în afara legii, Biserica Greco-Catolică a continuat să existe într-un mod care ne amintește de creștinismul primar, credincioșii greco-catolici fiind în permanență urmăriți și persecutați. Astfel, în clandestinitate, s-au format preoții: Partene Augustin, Vranău Ioan, Bazga Emil. Maieru a dat multe vocații la preoție si călugărie: 14 surori din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare sunt din localitatea Maieru, și 7 preoți care activează pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla. După căderea regimului comunist, parohia a fost reconstituită legal la data de 17 februarie 1990.

În anul 1997 credincioșii parohiei împreună cu Pr. Agustin Partene, păstorul din acea vreme, au reușit să construiască cu mari eforturi o nouă biserică, sfinţită la 26 octombrie 1997 de IPS George Guţiu.

În cuvântul de învățătură, Părintele Protopop Cristian Goia a evidențiat că minunea înmulțirii celor 5 pâini și 2 pești este nu doar expresia milei și a purtării de grijă a lui Dumnezeu față de om, ci mai ales este un semn oferit de Cristos mulțimilor, ucenicilor și bineînțeles, nouă tuturor creștinilor. Un semn este o lucrare prin care Dumnezeu vrea să ne comunice, dincolo de întâmplarea în sine, ceva special. Minunea Înmulțirii Pâinilor este un semn veritabil deoarece ni-l descoperă pe Isus Euharisticul. Euharistia este izvorul și culmea vieții creștine, centrul întregii vieți a bisericii. Euharistia a reprezentat forța ce i-a susținut pe atâția preoți și credincioși în timpul persecuției comuniste. Euharistia ne susține pe drumul spre Viața cea Veșnică. Creștinii din Africa din timpul Sfântului Augustin spuneau „Să mergem la viață” atunci când mergeau să primească Sfânta Împărtășanie. Părintele a sublinitat în încheiere importanța sacramentului Euharistiei în viața fiecărui creștin.

La finalul Liturghiei Pr. Florin Miclea a muțumit Pr. Protopop pentru prezența în mijlocul comunității din Maieru și i-a oferit din partea comunității o Icoană cu Maica Domnului și cei 7 Fericiți Episcopi martiri greco-catolici. Pr. Protopop i-a mulțumit la rândul lui Pr. Paroh pentru grija cu care păstorește comunitatea și pentru implicarea în renovarea Bisericii, a grotei cu Maica Sfântă și a casei parohiale.

A fost o zi de înălțare sufletească și de comuniune de rugăciune în comunitatea parohială din Maieru. Mulțumim Domnului pentru toate darurile și binefacerile primite.

a consemnat Rareș Flore

ALBUM FOTO EVENIMENT  TUR VIRTUAL BISERICĂ                                 TUR VIRTUAL ALTAR

     Scurt istoric al Parohiei greco-catolice Maieru și Album foto cu Biserica

 

COMEMORARE A PR. IOAN MAIER, PROTOPOP GRECO-CATOLIC (1782-1867) LA 190 DE ANI DE LA NUMIREA SA CA PROTOPOP GRECO-CATOLIC DE BISTRIȚA ÎN IULIE 1833

Duminică, 16 iulie 2023, comunitatea greco-catolică din Bistrița l-a comemorat pe Pr. Ioan Maier, un mare intelectual român bistrițean din sec. al XIX-lea, protopop greco-catolic (1782-1867). S-au împlinit 190 de ani de la numirea lui ca protopop de Bistrița, în cadrul Sinodului de la Blaj ținut în 3/15 iulie 1833. Programul a început cu o celebrare liturgică în Biserica ”Buna-Vestire” din Bistrița. Sfânta Liturghie a fost celebrată de Pr. Cristian Goia, protopop greco-catolic de Bistrița, care, în cuvântul de învățătură, a vorbit despre episodul vindecării paraliticului. A subliniat 2 aspecte importante din evanghelie: mijlocirea pentru cei în suferință și importanța sufletului. La celebrare au participat Pr. Ioan Vasile Frișan, paroh în parohia Bistrița I, Pr. Narcis Pop, paroh în parohia Bistrița II și Pr. Teodor Costin, vicar parohial, precum și un mare număr de credincioși. La finalul Sfintei liturghii, părintele protopop a evocat personalitatea Pr. Protopop Ioan Maier pe baza scrierilor unor cercetători istorici care au studiat documente din arhivele Naționale din Alba, Cluj și Bistrița. S-au prezentat în premieră și fotografii ale unor documente existente în arhive. La final a avut loc o mică agapă fraternă și o expozitie a documentelor prezentate.A doua parte a programului s-a desfășurat în cimitirul vechi greco-catolic de pe str. Crinilor, în locul unde se află mormîntul vrednicului protopop Ioan Maier. În acest loc a fost și Biserica de lemn românească greco-catolică construită cu mari eforturi de comunitatea greco catolică bistrițeană în anul 1792, unde Pr. Ioan Maier a slujit timp de 36 de ani. Biserica de lemn a fost folosită timp de mai bine de 100 de ani apoi, după achizitionarea Bisericii minorite de la Coroana, aceasta a fost donată parohiei Lechința. Tot în acest loc au fost cele două școli confesionale care se pot vedea și astăzi: cea de lemn pe colț cu str. Cerbului și cea de zid – actuala grădiniță nr. 9. Pr. Protopop Cristian Goia a celebrat un parastas de pomenire împreună cu 10 preoți bistrițeni și câteva zeci de credincioși. La finalul parastasului, pr. Protopop a vorbit despre personalitatea Pr. Ioan Maier și importanța locului de pe str. Crinilor pentru comunitatea greco-catolică din Bistrița. Se dorește, pe viitor, cu sprijinul comunității bistrițene, refacerea pietrei funerare degradată de-a lungul timpului. A fost un moment de har și de rememorare a trecutului Pr. Ioan Maier care, prin activitatea sa pastorală și intelectuală, și-a adus contribuția la formarea spirituală și morală a enoriașilor din Bistrița.Biroul de presă al PROTOPOPIATULUI GRECO-CATOLIC BISTRIȚAALBUM FOTO BISERICAALBUM FOTO CIMITIRBIOGRAFIA PR. MAIER PREZENTAREPREZENTĂRI ÎN PREMIERĂ A DOCUMENTELOR DIN ARHIVELE NATIONALE, CLUJ ȘI BISTRIȚAPARASTAS VIDEODISCURS PARASTAS VIDEOCOMEMORAREA PR. IOAN MAIER, PROTOPOP GRECO-CATOLIC DE BISTRIȚA, 16 IULIE 2023