Parohia Greco-Catolică Maieru

Scurt istoric al Parohiei greco-catolice Maieru

Din documentele vremii apare că la începutul secolului al XV-lea comuna avea biserici și preoți supuși jurisdicției episcopilor latini.

În Revista istorică din anul 1925, anul XI, nr.7-9 la pagina 199, Nicolae Iorga arată că în documentul din 14 decembrie 1450 se menționează biserici de lemn în satele Maieru, Sângeorz și Năsăud.

În anul 1523, vlădica Larion de Vad se interesa de bisericile și mănăstirile aparținătoare districtului Bistriței, iar în anul 1529, cînd Petru Rareș ajunge domnitor peste ținutul Rodnei, se extinde și jurisdicția bisericească asupra ținutului  acestuia.

După unirea cu Biserica Romei în anul 1700, parohia trece sub jurisdicția episcopilor din Blaj, până la înființarea Episcopiei de Gherla în 1853.

În conscripția făcută în anul 1733 se prezintă faptul că în Maieru erau următorii 5 preoți: Pr. Gavril Pantea, Popa Gavrilă, Popa Iacob, Popa Ioan, Grigore a popii Gavril. Statistica din 1750 amintește 9 preoți în Maieru: Popa Petru Ureche, Popa Cosma din Marmația, Popa Gherasim, Popa Dumitru, Pop Opre, Popa Iacob Șotropa, Popa Ilariom Gălan, Popa Gavrilă, Popa Grigore zis Cornișor.

În anul 1833 s-a zidit Biserica „din Deal”, situată pe partea stângă a Someșului, într-un loc ferit numit „Puricioaia”, unde a slujit Popa Toader Bob, rudă apropiată a episcopului Ioan Bob. A fost urmat de Iacob Șotropa, Ioan Hancea și apoi de Pr. Vasile Groze, un preot foarte respectat de credincioși. Acesta a fost prieten apropiat al contelui Dominic Zichy,  fost Episcop romano catolic de Vesprem, refugiat politic din Ungaria. Acesta, pe cheltuialșa sa, a construit biserica nouă din Maieru între anii 1872-1873.  Părintelui  Vasile Groze îi urmează Lazăr Avram, Ieronim Groze,  Iulian Cioarba, Gavril Bichingean, Anichidim Bob, Iuliu Pop numit în 12 mai 1929, iar din 1933 acesta devine preot protopop onorar.

În octombrie 1948 Biserica Română Unită cu Roma a fost scoasă în afara legii, fiind desființată.  În perioada clandestinității, credincioșii greco-catolici din Maieru au continuat să frecventeze slujbele greco-catolice celebrate de doi preoți călugări de la Cluj, părintele ieromonah Sabău Iustin și părintele ieromonah Dăncuș Gavril (OSBM). Locul de întâlnire a fost casa sorei Coruțiu Paraschiva, care a devenit capelă. Aici au luat naștere vocațiile la preoție și călugărie. Aici s-au format Părintele Augustin Partene, Pr.  Ioan Vranău, Pr. Bazga Emil precum și un număr de 14 surori bazilitane. Au fost și alte case care au devenit capele, deoarece securitatea a aflat de aceste întâlniri și credincioșii erau căutați și puși sub urmărire. Casele credincioșilor Hogea Ioana, Bolfă -Otic Viorel,  Bontaș Iuliu, Haliță Solomon au fost puse la dispoziție pentru celebrările liturgice. Din Maieru sunt 7 preoți activi în pastorația eparhiei de Cluj-Gherla: Pr. Vranău Vasile, Pr. Vranău Pavel, Pr. Bontaș Iuliu, Pr. Ureche Ioan, Pr. Flămând Augustin, Pr. Dumitru Ioan Luțu și Pr Cioncan Gherasim. Surorile baziliene din Maieru sunt 14: Bolfă  Otic Victoria (Maica Veridiana),  Bolfă-Otic Viorica (sora Valeria),  Bolfă-Otic Lenuța (sora Laurenția),  Flămând Reghina (sora Rita),  Hădărău Virginia (sora Valentina), Bontaș Reghina (sora Brigita) Bontaș Nastasia (sora Natalia), Bontaș Floarea (sora Flavia),  Hogea Ioana (sora Irina),  Candale Iustina, Ometiță Floarea, Cioncan Oltița (sora Emanuela),  Sângeorzan Florica (sora Antonia), Coruțiu Livia (sora Lucia).

În data de 26 octombrie 1997, a avut loc sfințirea bisericii nou construite cu hramul Sfântul Anton de Padova de către IPSS George Guțiu. Construcția a fost ridicată în mai puțin de un an de la așezarea pietrei de temelie. La sfințirea bisericii au participat un sobor de preoți și un număr mare de credincioși. Din acel moment, Parohia a cunoscut o perioadă de înflorire sub atenta păstorire și dăruire a părintelui paroh Augustin Partene.  În parohie s-a reînființat Reuniunea Mariană, s-a reluat Cultul inimii lui Isus, precum și ore de cateheză pentru copii și s-a predat și religie la școală. În 14 decembrie 2000 a fost numit administrator parohial părintele Miclea Florin, care, împreună cu părintele Partene Augustin, a lucrat la edificarea și înflorirea bisericii, comunitatea cunoscând o ascensiune prin creșterea numărului de credincioși.

Au avut loc mai multe vizite pastorale ale ierarhului de pie memorie Florentin Crihălmeanu. Un eveniment cu totul deosebit a fost în anul 2001, când comunitatea parohială s-a bucurat de prezența a trei mari episcopi,  nunțiul apostolic Jean-Claude Perriset, Înalt Preasfințitul arhiepiscop George Guțiu și Preasfințitul episcop Florentin Crihălmeanu.

În anul 2009 s-a făcut o primă renovare a casei parohiale, iar în anul 2016 s-a reușit schimbarea geamurilor de la biserică cu geamuri termopan, s-a introdus mobilier nou în biserică – băncile și stranele,iar în anul 2018 s-a renovat în exterior casa parohială,  adăugându-se o mansardă,  un gard zidit și acoperișul. În anul 2020 s-au început lucrările de renovare a lăcașului de cult, s-a zugrăvit interior-exterior, s-a montat încălzirea prin pardoseală, s-a montat  pardoseală de marmură, s-a construit o grotă în cinstea Maicii Domnului,   s-au construit băi și o lemnărie. Mulțumim Domnului pentru toate darurile și binefacerile primite.

Iconostasul bisericii greco-catolice ”Sf. Anton” Maierualtarul Biserici greco-catolice ”Sf. Anton” Maieruinteriorul bisericii greco-catolice ”Sf. Anton” Maieru

ALBUM FOTO CU BISERICA