Parohia Greco-Catolică Sângeorz-Băi

Scurt istoric

Biserica Greco-Catolică ”Sf. Gheorghe” Sângeroz-Băi

Un act istoric de mare însemnătate pentru redeșteptarea națională și socială a românilor din Transilvania a fost revenirea la Biserica mamă a Romei a unui mare număr de credincioși, în anul 1700, care până atunci, în într-o perioadă de aproape 650 de ani ( de la marea schismă din 1054) au primit limba slavonă în biserică și s-au supus ecleziastic Bizanțului.

În centrul satului în jurul anului 1548 existau niște ziduri părăsite ale unei biserici care fusese devastată de dușmani. Lângă aceste ziduri era o bisericuță de lemn unde se slujea Sf. Lturghie.

La începutul secolului a XVIII-lea în localitatea Sângeorz erau 1276 de sufete ce alcătuiau 186 de familii cu 6 preoți fără multă știință de carte (cf Revista Someșană).

Biserica Mare din centru localității cu hramul ”Sf. Nicolae” s-a construit într-o perioadă de 5 ani cu suma de 19.000 de florini de aur, iar sfințirea ei a avut loc în data de 14 septembrie 1880 sub păstorirea preotului paroh greco-catolci Simion Tanco.

În anul 1948 prin decretul lege 358 din 1 decembrie, Biserica Greco-Catolică a fost scoasă în afara legii de către regimul comunist și creștinii trecuși cu forța la cultul ortodox.

La 6 decembrie 1948, de sărbătoarea hramului, preotul greco-catolic Buga Anton a amintit în predică creștinilor ”vin vremuri grele pentru neamul românesc” și a cerut acestora să nu-și lepede credința.

După revoluția din 1989 o parte din creștini au revenit la Biserica Greco-Catolică și s-a reconstitut Parohia Greco-Catolică din Sângeorz-Băi . La început slujbele se celebrau în case particularea, apoi într-o sală de clasă la ”Școala veche” prin bunăvoința directorului Ciociu Traian. S-au început lucrările la o nouă biserică cu hramul ”Sf. Gheorghe” la 1 mai 1995, sub păstorirea venerabilului preot Ioan Vranău. Sfințirea bisericii a avut loc duminică, 23 august 1998, sub păstorirea preotului paroh Nicolae Jarda, de către Arhiepiscopul George Guțiu și Episcopul Florentin Crihălmeanu.

ALBUM FOTO BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”SÂNGEORZ-BĂI”