Parohia Greco-Catolică ”Sf. Ioan Botezătorul” Cormaia

Scurt istoric

Biserica Greco-Catolică ”Sf. Ioan Botezătorul” Cormaia

Parohia a fost înfiinţată în 9 februarie 1999 și este în grija pastorală a Pr. Nicolae Jarda, ca administrator parohial.

În data de 23 mai 1999 s-a sfințit piatra de temelie a Bisericii Greco-Catolice cu hramul ”Sf. Ioan Botezătorul”, pe terenul donat de familia Jarda Maxim și Lucreția.

În data de 17 septembrie 2000, prin purtarea de grijă a Pr. Nicolae Jarda, protopop de Ronda și administrator parohial, precum și prin contribuția Consiliului Parohial a fost sfințită biserica de către Înalt Preasfințitul George Guțiu, Arhiepiscop Ad personam, Eparh de Cluj-Gherla.

În anul 2018 s-au făcut lucrări de renovare în interiorul bisericii și s-a schimbat Masa Altarului și Masa Procomidiei, iar în data de 25 august 2019, Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla a sfințit Sfânta Masă, așezând în ea moaștele Fericitului Arhiereu Iuliu Hossu – martir pentru credință.

Pe ctitorii și binefăcătorii acestei sfinte biserici să-i pomenească Domnul Dumnezeu întru Împărăția Sa cea Cerească, todeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

ALBUM FOTO BISERICĂ