Parohia Greco-Catolică Spermezeu

Parohia Greco-Catolică Spemezeu

scurt istoric

FOTO BISERICA 

Parohia Greco-Catolică NASTEREA MAICII DOMNULUISpermezeu, Protopopiatul Beclean

Localitatea Spermezeu este atestată documentar pentru prima dată în anul 1456, în actul Conventului din Cluj-Mănăştur, sub denumirea de Ispanmezew (în traducere liberă „Câmpul Comitelui”) . Forma românească „ Szpelmezeu” apare pentru prima dată în „ Statistica românilor” din anul 1750, facută de vicarul episcopesc Petru Pavel Aron – din localitatea Bistra, jud. Alba. Denumirea „Spa(e)rmezeu” este întâlnită la începutul sec. xx şi se păstrează până astăzi.

Biserica „Nașterea Fecioarei Maria” din Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud datează din anul 1712, a  fost construită din zid de către un nobil ungur, Farkas Pecsi (Pesi)  –  pentru românii din Spermezeu. Lăcașul aparține Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică  și figurează pe lista monumentelor istorice sub cod LMI BN-II-m-A-01704.

Biserica cu hramul „Nașterea Fecioarei Maria” are un plan compus dintr-un pronaos dreptunghiular, cu ușa de intrare pe latura sudică, despărțit de naos printr-un perete plin, având în centru o ușă și câte o deschidere semicirculară de ambele laturi. Între naosul dreptunghiular și absida altarului se află tâmpla de zid, cu cele trei intrări. Absida este decroșată și se compune din doi pereți paraleli, uniți printr-un al treilea perete semicircular.

Pronaosul tăvănit (a fost pictat), naosul este acoperit de o boltă semicilindrică (a fost pictată), iar acoperișul exterior este realizat din șindrilă, înalt, treptat în dreptul absidei altarului și cu un turn deasupra pronaosului. Turnul de lemn, pe bază pătrată, are o galerie cu câte două arcade pe fiecare latură și un coif ascuțit, proporționat cu restul clădirii.

Iconostasul, unul dintre cele mai frumoase din regiune, se remarcă prin armonia cromatică deosebit de echilibrată, prin finețea detaliilor de pictură, prin bogăția elementelor decorative sculptate: lalele, vrejuri de viță de vie, rozete, funie răsucită.

 

din Șematismul Bisericii Greco- catolice, anul 1947

1.21 Spermezeu (jud Someș)

Percepția în localitate, plasa, judecătoria, poștă, telefon, telegraf, gara C.F.R.  în Beclean, gara autobuz in Uriu la 18 km. Se află la 93 km de sediul episcopal și la 26 km de sediul protopopesc.

Parohie veche, trecută la Sfânta Unire în 1700. Biserica din zid edificată în 1712, renovată în 1940, în stare slabă. Poartă hramul Nasterea Preacuratei Fecioare Maria. Matricole din 1824. Vizită canonică în 12.VI.1925.

Casa parohiala din zid, cu 5 camere, edificată în 1916, removată în 1946, în stare bună, aflată la 200 m de biserică. Edificii economice în stare bună.

Preot. Grigore Boca, administrator parohial. Prim-curator: Alexa Sos. Cantor: Grigore Cosma, fără diplomă. Crâsnic: Ioan Cristurean; Clopotar: Ioan Bâta. Preot –  învățător Constantin Pușcașu.

Suflete 1918. Ortoodocși 40 (capelă din lemn, acoperită cu țiglă, preot Dănilă Rotaru, monah). Reformați calvini 2, Evrei 23. Asociații religioase: AGRU 31  membre, Elevi 76, din care greco-catolici 60.

  Cimitirele:  Fiind zonă necolectivizată, s-au format mai multe cimitire, fiecare familie sau neam înmormântau pe cei adormiţi aproape de casă, în grădini etc. Există cimitirul comunal – fost greco-catolic, în suprafaţă de 1,23 ha în locul numit „ Grui”, precum şi alte cimitire mai mici : jgheab, popeni, de la biserica greco-catolica, etc.