Întâlnirea preoților din Protopopiatele Beclean, Bistrița și Rodna – 1 aprilie 2024

Iată cât de bine şi cât de plăcut este ca frații să locuiască împreună! (Ps. 132 [133], 1)

La începutul lunii aprilie a avut loc o întâlnire a preoților din protopopiatele Beclean, Bistrița și Rodna care s-a desfășurat în capela bisericii Buna Vestire din Bistrița. Reuniunea s-a concentrat în jurul rugăciunii, un subiect potrivit tematicii anului pastoral dedicat Rugăciunii,  dialog și comuniune în familia lui Dumnezeu.

Întâlnirea a început cu rugăciunea orei a III-a, după care, părintele Marius Taloș SJ a ținut o meditație pornind de la două rugăciuni foarte vechi ale bisericii: Anima Christi și Rugăciunea Sfântului Patrick al Irlandei. Prima rugăciune, cunoscută mai degrabă după prima sa invocație: Sufletul lui Hristos, sfințește-mă, este alcătuită din 12 invocații scurte dar puternice, care au în centru numele lui Hristos. Primele 11 sunt elaborate după un model foarte vechi de rugăciune, numit al ciocăniturilor, întrucât particularitatea lor ritmică imită bătăile toacei. Acestea invocă prezența și ajutorul lui Hristos în această dimensiune umană a luptei, a efortului și a suferinței și pot fi asemănate bătăilor la Ușile Împărăției Cerurilor. Dacă cele 11 invocații reprezintă o pregătire necesară pentru dobândirea mântuirii, ultima invocație ca să te laud cu sfinții tăi în vecii vecilor face trecerea de la această dimensiune a luptei la momentul biruinței și al comuniunii cu cel Înviat în Împărăția Cerurilor. A doua rugăciune, cea a Sfântului Patrick, cuprinde 16 invocații ale lui Hristos în diferite circumstanțe ale vieții iar esența lor poate fi rezumată în ideea Sf. Ap. Pavel, aceea de a ne îmbrăca în Hristos (cf. Gal. III, 27). Structura rugăciunii Sf. Patrick este alcătuită din 4 strofe a câte 4 invocații, fiecare dintre ele fiind o invitație de a-l avea pe Hristos pretutindeni, iar conținutul acestor invocații se dezvoltă spațial în forma unor cruci, fiecare delimitând diferite circumstanțe ale vieții. Prima strofă-cruce se referă la dimensiunea intimă și intrinsecă; Hristos este invocat în cea mai lăuntrică parte a omului, acolo unde sălășluiește trecutul și unde se proiectează viitorul persoanei, iar prezența lui Hristos în această dimensiune aduce lumina divină necesară în cunoașterea și asumarea identității reale a omului. Din interiorul omului perspectiva rugăciunii se mută în exterior și începe să aibă legătură cu spațiul dimprejurul persoanei, iar invocațiile celei de-a doua strofe oferă o imagine spațială ce evocă mai mult forma crucii. Hristos este invocat dedesubt, deasupra, la dreapta și la stânga; cu alte cuvinte prezența Lui este chemată în întregul univers în care ne mișcăm, trăim și suntem (F. Ap. XVII, 28). A treia strofă-cruce are legătură cu activitatea repetitivă a omului din momentele cheie ale zilei, atunci când se pregătește de somn, când se trezește, când stă sau când merge. Prezența lui Hristos în aceste momente ajută la conștientizarea faptului că nu suntem singuri în nici un moment al activităților noastre de toate zilele, ci Hristos este cu noi și ne însoțește în tot ceea ce facem. Ultimele 4 versuri ale rugăciunii Sf. Patrick invocă prezența lui Hristos în relațiile interpersonale prin care omul comunică și se comunică și dezvoltă cuvintele Sf. Ap. Pavel către Galateni: nu mai trăiesc eu ci Hristos trăieşte în mine (Gal. II, 20). În fiecare interacțiune cu ceilalți suntem chemați să oferim din ceea ce Domnul a sădit în noi pentru ca cel cu care interacționăm să reușească să-l cunoască mai mult pe Hristos datorită nouă și astfel să ne îndeplinim chemarea de fii ai lui Dumnezeu.

După această meditație a părintelui Marius Taloș SJ au urmat discuții referitoare la cele prezentate, precum și alte dezbateri pe marginea unor chestiuni administrative, întâlnirea terminându-se cu o agapă frățească.

a consemnat diacon Ovidiu Iusco

Meditația ținută de Pr. Marius Taloș SJ

ALBUM FOTO

Hramul Parohiei ”Buna-Vestire” Bistrița, 24 martie 2024

Comunitatea din parohia bistrițeană Buna Vestire și-a sărbătorit hramul cu anticipație, în ziua de duminică, 24 martie 2024. Impunătoarea biserică din oraș, a fost plină de credincioșii veniți să se adune în rugăciune în fața lui Dumnezeu și să se bucure de sărbătoarea lor. Părintele protopop Cristian Goia a fost prezent în mijlocul comunității și a celebrat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie împreună cu părintele paroh Ioan Vasile Frișan, părintele Narcis Nicolae Pop, părintele vicar parohial Teodor Costin, și părintele Cristian Dorin Ioanette. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost oferite de către corul parohial „Sanctus Spiritus”, dirijat de doamna prof. Florica Sfechiș. Prezenți la sărbătoare au fost din partea autorităților locale: Dl. Ioan Turc, primarul Municipiului Bistrița,  din partea autorităților județene D-na Camelia Tabără, vicepreședinte al Consiliului Județean, dl. deputat Daniel Suciu, vicepreședinte al Camerei Deputaților și alte oficialități.

În cuvântul său de învățătură, părintele protopop a subliniat, pe marginea Evangheliei sărbătorii Bunei Vestiri, caracterul mesianic al acesteia. Deși pasajul evanghelic prezintă mesajul pe care Arhanghelul Gavril îl vestește Fecioarei Maria, sărbătoarea este în strânsă legătură cu Mântuitorul nostru Isus Hristos întrucât celebrăm zămislirea Fiului lui Dumnezeu ca om, în Fecioara Maria. În această perioadă, când natura începe să renască, primim vestea cea bună despre întruparea Fiului lui Dumnezeu, veste care aduce omului căzut în păcatul neascultării de la începuturi o primăvară de speranță întrucât venirea Cuvântului lui Dumnezeu în lume anunță eliberarea de moarte, moștenirea împărăției cerurilor și fericirea veșnică.  Părintele protopop a prezentat apoi importanța răspunsului pozitiv al Mariei pentru desfășurarea planului de mântuire. Deși Dumnezeu este Atotputernic, nu dorește ca oamenii să-L iubească în mod forțat, ci dorește ca oamenii să conlucreze cu El în mod liber. Așadar, binevestirea Arhanghelului așteaptă un răspuns liber din partea Mariei după cum și în viața noastră planul lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi are nevoie de acceptul personal pentru a se desfășura. În a doua parte a cuvântului de învățătură, părintele Cristian Goia s-a axat pe imnul Magnificat al Fecioarei Maria, imnul de bucurie rostit de Fecioara Maria atunci când și-a vizitat verișoara Elisabeta și care se găsește în pasajul evanghelic ce continuă după evanghelia Bunei Vestiri.   Această cântare a Mariei,  în prima parte exprimă bucuria personală a celei care a acceptat să fie „roaba Domnului” și sunt cuvintele prin care Fecioara Maria preamărește lucrarea divină la care devine părtașă prin lucrarea Sfântului Spirit, arătând că omenirea beneficiază de mântuirea promisă. Imnul continuă în a doua parte cu preamărirea lui Dumnezeu care „i-a dat jos de pe tron pe cei puternici și i-a înălțat pe cei smeriți” (Lc. I, 52). Credința Mariei o face să vadă logica după care se ghidează Împărăția lui Dumnezeu, o împărăție a dragostei și slujirii, nu a mândriei și puterii.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele protopop a adresat mulțumiri bunului Dumnezeu, părinților concelebranți, corului, membrilor reuniunii mariane, autorităților, comunității parohiale precum și tuturor credincioșilor prezenți la această sărbătoare veniți de aproape sau de departe.

a consemnat diacon Ovidiu Iusco

ALBUM FOTO

Prezentarea video a Bisericii ”Buna-Vestire”

Album foto Biserica ”Buna-Vestire”

TUR VIRTUAL BISERICA

Hramul Parohiei ”Buna-Vestire” Bistrița

Duminică 24 martie 2024, Parohia ”Buna Vestire” din Bistrița își va sărbători în mod solemn Hramul parohiei. Sf. Liturghie se va celebra de la ora 10.00 de către Pr. Protopop Cristian Goia împreună cu un sobor de preoți de la Biserica ”Buna-Vestire”. Pentru comunitatea parohială va fi un prilej de înălțare sufletească și de comuniune de rugăciune. Ne încredințăm ocrotirii Maicii Preacurate în această zi de sărbătoare.

Celebrarea Sfântului Maslu în Parohia ,,Adormirea Maicii Domnului” Feldru

În data de 03.03.2024, părintele Cristian Goia, protopop de Bistrița, Beclean și Rodna, a participat la o seară de rugăciune, prin celebrarea Sacramentului Maslului. Acest sacrament are ca scop întărirea, vindecarea trupească și sufletească a credincioșilor. Astfel, părintele a răspuns invitației Pr. Claudiu Oltean, păstorul parohiei greco-catolice „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Feldru, jud. Bistrița-Năsăud. Pe lângă pr. protopop și pr. paroh, s-au mai rugat împreună și pr. Augustin Flămând, pr. Bica Cristian Valentin și pr. Claudiu Sorășan.

În cuvântul de învățătură, pr. Protopop Cristian Goia, pe baza evangheliei a VI-a a femeii Cananeence care l-a rugat pe Mîntuitorul să o vindece pe fiica ei bolnavă. Părintele a abordat tema grijii pentru semenii noștri. Una dintre îndatoririle noastre de creștini este și aceea de a îngriji nu doar de mântuirea proprie persoane, ci și de cea a aproapelui nostru. Însă această datorie nu se limitează doar la cei dragi ai noștri, ci trebuie să îi cuprindă pe toți cei cu care venim în contact, pe toți oamenii, fiindcă toți suntem fii ai lui Dumnezeu. Mesajul mântuirii devine universal, el nu se mai adresează doar unui popor ci întregii omeniri. Această grijă și pentru mântuirea semenilor noștri este o formă de manifestarea a iubirii creștine.

Poate ne întrebăm cum putem să îi ajutăm pe ceilalți să dobândească mântuirea?

Sunt mai mute moduri: în primul rând ne putem ruga pentru semenii noștri. Rugăciunea pentru alții o regăsim deseori în Sf. Scriptură. Sf. Pavel, în epistolele sale, se roagă pentru cei cărora li se adresează și îi îndeamnă pe aceștia să se roage unii pentru alții (1 Timotei 2,1-4; Filipeni 1,19).

În al doilea rând, putem să-i ajutăm pe semenii noștri în eforturile lor pentru dobândirea mântuirii prin exemplul bun, prin viața noastră personală, prin practicarea virtuților creștine, prin iubirea noastră de Dumnezeu și de oameni. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri.

Să avem grijă de exemplul pe care îl dăm prin viața noastră, căci el poate fi îndemn spre virtute dacă este bun sau îndemn spre păcat dacă este rău.

În al treilea rând putem să îi ajutăm pe frații noștri în dobândirea mântuirii prin îndemnul la virtute și sfaturi spirituale: „să vă povățuiți unii pe alții” (Romani 15,14).

Cel mai mare exemplu de perseverență pentru mântuirea aproapelui ne-a dat-o însuși Mântuitorul, care n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea sufletul ca răscumpărare pentru cei mulți (Mc 10,45).

La final, părintele Claudiu,  păstorul comunității a mulțumit Pr. Protopop Cristian pentru prezență, confraților preoți și credincioșilor din Feldru și din împrejurimi pentru aceste momente de rugăciune comună.

a consemnat diacon Darius Teglaș

ALBUM FOTO

Unirea Principatelor sărbătorită la Bistrița, 24 ianuarie 2024

FOTO  @ bistriteanul.ro

Pr. Cristian Goia, protopop greco-catolic de Beclean, Bistrița și Rodna, a luat parte, ca invitat, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, la bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în Piața Unirii din Bistrița. Ceremonia publică a presupus acordarea onorului militar, intonarea Imnului Național al României și oficierea de către părintele protopop a unui serviciu religios Te Deum, împreună cu părintele protopop ortodox  Alexandru Vidican și un sobor de preoți. La ceremonie au participat reprezentanți ai autorităților statului, județene, locale, reprezentații Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” precum și sute de bistrițeni.

Prefectul județului Teofil Cioarbă a citit mesajul transmis de șeful Guvernului cu prilejul Zilei Unirii  Principatelor Române și apoi Primariul Municipiului Bistrița Ioan Turc a vorbit despre importanța Unirii Pricipatelor pentru națiunea română.

După alocuțiuni s-au depus de către oficialități coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. A avut loc și defilarea Gărzii de onoare pe acordurile fanfarei militare după care a urmat Hora Unirii la care au participat toți cei prezenți.

Această ,,Unire a principatelor” de la 1859 sub domnia lui Alexandru I. Cuza a a fost premergătoare înfăptuirii la Marii Uniri din 1918, în care se vor implica mari personalități greco-catolice de înaltă cultură, în frunte cu Episcopul Iuliu Hossu.

A consemnat diacon Darius Teglaș

Biroul Media al Protopopiatului

FOTO preluate de pe bistriteanul.ro

 

OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA BISTRIȚA (18-25 IANUARIE 2024)

OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA BISTRIȚA (18-25 IANUARIE 2024)

FOTO EVENIMENT

Anual, în perioada 18-25 ianuarie, întreaga Biserică Catolică, în comuniune cu alte Biserici creștine, celebrează „Octava de Rugăciune pentru Unitatea Creştinilor”. În orașul Bistrița, un centru multicultural și multiconfesional s-a format o tradiție de 15 ani prin care Bisericile istorice organizează pe rând momente de rugăciune ecumenică, la care  sunt prezenți protopopii, preoții, pastorii și credincioșii acestor Biserici.

In după-amiaza zilei de 22 ianuarie, gazda serii de rugăciune a fost biserica greco-catolică ,,Buna-Vestire”. Organizatorul acestui eveniment a fost protopopiatul greco-catolic de Bistrița. Au fost prezenți: pr. Alexandru Vidican, protopop ortodox de Bistrița, pr. Péter Géréd, protopop romano-catolic de Bistrița, pastorul Johann Dieter Kraus de la parohia evanghelică de Bistrița, pastorul Péter András de la parohia Reformată, pastor Zoltán Tóth de la biserica Evanghelică Luterană, pr. Bogdan Oprea de la parohia ortodoxă ”Sf. Apostoli Petru, Pavel și Andrei”. De asemenea,  au fost prezenți preoții greco-catolici: pr. Ioan Frișan, paroh al Parohiei Buna-Vestire, pr. Narcis Pop, pr. Teodor Costin, pr. Ilie Arieșan, profesor de religie, pr. Iosif Chiciudean, pr. Bodea Horațiu, pr. Cătălin Fontu și pr. Cosmin Moldovan. Au mai  participat Prefectul Județului Bistrița-Năsăud, Teofil Iulian Cioarbă, subprefecții Ioan Zăgrean și Atilla Decsei, D-na Camelia Tabără, Vicepreședinte al Consiliului județean, iar din partea Municipiului Bistrița, Dl. Primar Ioan Turc și alte oficialități. Seara de rugăciune a început cu o procesiune a protopopilor, preoților și pastorilor în fața bisericii, s-a trecut prin fața statuii Fericitului Card. Iuliu Hossu și apoi s-a intrat în biserică pe acordurile Corului parohiei, „Sanctus Spiritus”, dirijat de D-na prof. Florica Sfechiș, care a completat muzical programul serii.

Pr. protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt de salut, amintind despre „semnul iubirii de Dumnezeu și aproapele”. Părintele a vorbit pe baza „Pildei Samariteanului milostiv”, cu referire la gestul samarineanului care  a turnat undelemn și vin pe rănile celui căzut între tâlhari. Acesta a explicat simbolistica untdelemnului și a vinului, elemente prezente în pildă. Cu untdelemn erau unși arhiereii, profeții și regii. Untdelemnul apare în multe pasaje ale Vechiului Testament ca simbol al binecuvântării lui Dumnezeu, al păcii, al tăriei, al puterii și al biruinței. Vinul este și el un element natural cu rol bine definit în cult, fiind folosit în primul rând, alături de pâine, la Sfânta Liturghie, la consacrare devine Sfântul Sânge al Domnului, cu care se împărtășesc membrii Bisericii. În Vechiul Testament, vinul era considerat aliment cu efect de vindecare și întărire pentru organismul omului, la fel ca untdelemnul. Lumea de azi este plină de răni sufletești și are nevoie de vindecare. Omenirea căzută în păcat este simbolizată prin acel om care este căzut între tâlhari. Isus, samarineanul milostiv, vine să vindece omul prin ungere cu untdelemn și vin.

După acest cuvânt introductiv, preoții și pastorii au dat o binecuvântare de început. Au urmat rugăciuni pe care le-au rostit pe rând preoții și pastorii participanți, intercalate cu lecturi din Sfintele Evanghelii. În continuare, reprezentanții diferitelor culte și confesiuni au rostit câte un cuvânt de învățătură, în 3 limbi: română, maghiară și germană. Programul s-a încheiat cu ectenia de pace, după care, fiecare preot a binecuvântat credincioșii, aceeași binecuvântare a lui Dumnezeu a fost mijlocită de slujitori ai Părintelui ceresc din Biserici și confesiuni diferite. La final a avut loc o agapă fraternă la care au participat invitații acestei seri de rugăciune interconfesională.

Pe parcursul zilelor din cadrul octavei de rugăciune ecumenică, pr. Cristian Goia, protopop de Bistrița, Beclean si Rodna, a răspuns cu inima deschisă invitației reprezentanților celorlalte confesiuni.

Cea dintâi seară ecumenică (18 ianuarie) a fost organizată de Biserica Evanghelică C.A. Părintele protopop a fost prezent in mijlocul comunității, rostind și un cuvânt de învățătură. Următorul moment de întâlnire între creștini din diferite culte și confesiuni a fost vineri, 19 ianuarie, zi în care celebrarea ecumenică a avut loc în biserica Reformată din oraș. Părintele protopop Cristian Goia a participat cu bucurie la această seară de rugăciune. Șirul întâlnirilor de rugăciune ecumenică a continuat sâmbătă, 20 ianuarie, în organizarea Bisericii Romano-Catolice, din partea Protopopiatului de Bistrița fiind prezent pr. Ilie Arieșan, profesor de religie la școlile din Bistrița. Duminică, 21 ianuarie, în ziua învierii Domnului, Biserica Ortodoxă a invitat la comuniune frățească cultele în Biserica parohială ,,Coroana”, cu hramul ,,Intrării Maicii Domnului în Biserică”. Părintele protopop de Bistrița, Cristian Goia, a fost prezent și la această seară de rugăciune.

Șirul întâlnirilor de rugăciune ecumenică a continuat în data de 23 ianuarie  la biserica ortodoxă ,,Sfinți apostoli Petru, Pavel si Andrei”. În cadrul acestei întâlniri, Pr.  protopop Cristian Goia a rostit un cuvânt de învățătură. În 24 ianuarie, evenimentul a continuat la Biserica Evanghelică Luterană de limbă maghiară, unde a fost prezent din partea biserici greco-catolice Pr. Iosif Chiciudean, iar în data de 25 ianuarie fiecare confesiune a ținut seara de rugăciune în biserica proprie.

Mulțumim Domnului pentru darul unității și pentru aceste seri de comuniune și rugăciune. „Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Spirit cerând, pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm”.

a consemnat diacon Darius Teglaș

Biroul Media al Protopopiatului

FOTO BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”BUNA-VESTIRE” BISTRIȚA 22 IANUARIE 2024 

FOTO BISERICA EVANGHELICĂ C.A. BISTRIȚA – 18 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA REFORMATĂ BISTRIȚA – 19 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA ROMANO-CATOLICĂ ”SF. TREIME” BISTRIȚA – 20 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA ORTODOXĂ ”INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI” BISTRIȚA – 21 IANUARIE 2024

FOTO BISERICA ORTODOXĂ ”SF. APOSTOLI PETRU, PAVEL ȘI ANDREI” BISTRIȚA – 23 IANUARIE 2024

VIDEO

A DOUA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE – BISERICA REFORMATĂ BISTRIȚA – 19 IANUARIE 2024

A PATRA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE – BISERICA ORTODOXĂ ”INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI” BISTRIȚA – 21 IANUARIE 2024

A CINCEA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE – BISERICA GRECO-CATOLICĂ ”BUNA-VESTIRE” BISTRIȚA – 22 IANUARIE 2024

A ȘASEA SEARĂ ECUMENICĂ DE RUGĂCIUNE ÎN BISERICA ORTODOXĂ ”SF. APOSTOLI PETRU, PAVEL ȘI ANDREI” BISTRIȚA , 23 IANUARIE 2024, ORA 17.00

 

OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREȘTINILOR LA BISTRIȚA (18-25 IANUARIE 2024)

În cadrul celebrărilor dedicate Octavei Mondiale de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor (din perioada 18-25 ianuarie 2024) de pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, vor fi cuprinse și acțiunile care au loc în orașul Bistrița – centru multicultural și multiconfesional, unde s-a format o tradiție de 15 ani prin care Bisericile istorice organizează pe rând momente de rugăciune ecumenică, la care se sunt prezenți protopopii, preoții, pastorii și credincioșii acestor Biserici. Timp de șapte zile, șase Biserici istorice din Bistrița organizează cele șapte seri de rugăciune ecumenică: Biserica Evanghelică C.A., Biserica Reformată, Romano-Catolică, Biserica Ortodoxă (în bisericile ”Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și ”Sf. Apostol Petru, Pavel și Andrei”), Biserica Greco-Catolică (în biserica ”Buna-Vestire”) și Biserica Luterană Maghiară.

 

 

 

SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE!

Iubirea divină coboară printre noi  aducând cu ea marea bucurie a Nașterii Mântuitorului. Vă doresc ca această mare sărbătoare să vă aducă bucurie în suflet și multă iubire! 

“Iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. “(Lc. 2,10-11)

Pr. Cristian Goia, Protopop de Beclean, Bistrița și Rodna

Sf. Maslu în Biserica Greco-Catolică Salva

În Duminica a XXVII-a după Rusalii, în Biserica greco-catolică ”Sf. Vasile cel Mare” din Salva, protopopiatul Rodna, Pr. Protopop Cristian Goia a participat la slujba Sf. Maslu împreună cu păstorul comunității Pr. Paroh Leontin Gherasim Cioncan și cu preoții din protopopiat: Pr. Login Ceuca din parohia Năsăud, Pr. Pavel Vranău din parohia Rodna, Pr. Augustin Flămând din parohiile Șanț și Recele, Pr. Ioan Luțu Dumitru din parohia Leșu precum și credincioșii comunității parohiale și din zonă. În cuvântul de învățătură, Pr. Protopop a mulțumit comunității pentru eforturile pe care credincioșii le-au făcut de-alungul timpului pentru zidirea frumosului lăcaș de cult și pentru păstrarea credinței pe aceste meleaguri. Părintele amintit de și cuvintele împăratului austriac Francisc al II-lea care, în anul 1773 aflat într-o vizită în ținutul grăniceresc a ajuns și la Salva. Cunoscând oamenii din această zonă, care erau  de origine latină a lor a rostit memorabilia expresie Salve parvae Romuli nepos – Te salut o mica nepoată a lui Romulus.  În urma aceastul salut trei localități din ținutul grăniceresc au primit numele de Parva, Romuli și Nepos.

În predică, părintele protopop a vorbit despre importanța Sacramentului Spovezii, unul dintre cele 7 sacramente. A vorbit depre necesitatea acestei  taine pentru mântuire și  a explicat cele 5 condiții necesare pentru a face o spovadă bună. Meditația s-a încheiat printr-un îndemn la o spovadă mai deasă. Această seară de rugăciune de vindecare a fost un binecuvântat prilej de har și reînnoire sufletească pentru comunitatea din Salva.

M.P.

ALBUM FOTO MASLU

POZE BISERICA GRECO-CATOLICĂ SALVA

                      

                           

 

 

Participare greco-catolică la manifestările de Ziua Națională la Beclean și Bistrița 1 Decembrie 2023

foto preluată de pe bistriteanul.ro

Pr. Cristian Goia, protopop de Beclean, Bistrița și Rodna a luat parte, ca invitat, la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a României în orașul Beclean și în municipiul Bistrița.

La Beclean evenimentul a început la monumentul eroilor cu intonarea imnului național urmat de un moment de rugăciune Tedeum celebrat de protopopii și preotii celor două biserici naționale, cea greco-catolică și cea ortodoxă. Din partea parohiei noastre din Beclean au fost prezenți Pr. paroh Felician Neagoș și Pr. vicar  parohial Cosmin Moldovan. Pr. Cristian în scurtul discurs a vorbit despre vrednicul de amintire Cardinalul Iuliu Hossu cel care a citit actul de unire în cadrul Marii adunări Naționale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918. Părintele a subliniat împortanța unității națiuni române așa cu s-a reflectat din discursul Cardinalului Hossu. „Pe cum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână îmbrăţişaţi pe veci toţi fraţii români”. A urmat disacursul d-lui subprefect Ioan Zăgrean, a d-lui Primar Nicolae Moldovan, a d-lui senator Ioan Deneș. A urmat depunerea de coroane din partea autorităților statului, a școlilor, a parohiilor din localitate și Cercetașii Munților. Programul s-a încheiat cu un concert folcloric.

La Bistrița festivitățile de Ziua Națională au început la ora 15.00 și s-au desfășurat la monumentul Eroilor din piața Liviu Rebreanu. După intonarea Imnului Național, pr. Cristian împreună cu Pr. Ioan Frișan au participat la un serviciu religios de Te Deum, de laudă, mulțumire și binecuvântare. Împreună cu pr. protopop ortodox și cu un sobor de preoți s-au rugat pentru eroii neamului românesc.

În continuare, dl. Bogdan-Ivan Gruia , ministrul cercetării, inovării și digitalizării  și dl Ioan Turc, Primarul mun. Bistrița a ținut discursuri, apoi au fost depuse coroane de flori. Ceremonia s-a incheiat cu defilarea detașamentelor de onoare, a tehnicii și echipamentelor militare.

Idealurile Bisericii Greco-Catolice, în toate acțiunile întreprinse pentru a-i aduce împreună pe români, ca națiune liberă și demnă între națiunile Europei și ale lumii, se împlinesc cu fiecare nouă celebrare a Zilei Naționale în bucurie.

De Ziua Națională au fost momente deosebite la Bistrița, la fel ca în întreaga țară. Pr. protopop Cristian Goia a participat în această zi la manifestări de comuniune în bucurie, la momente de recunoaștere și onor față de meritele și sacrificiile înaintașilor care au făcut cu putință această bucurie.

A fost o zi de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru harul, ocrotirea și binecuvântarea pe care o coboară neîncetat peste întreaga țară, România.

M.P.

Poze Ziua Națională Beclean

Poze Ziua Naționala Bistrița 2023